"โควิดวันนี้" ชลบุรียังพุ่ง ติดเชื้อเพิ่ม 314 ราย ล่าสุดเสียชีวิตอีก 2

"โควิดวันนี้" ชลบุรียังพุ่ง ติดเชื้อเพิ่ม 314 ราย ล่าสุดเสียชีวิตอีก 2

"โควิดวันนี้" ชลบุรียังพุ่ง ติดเชื้อเพิ่มอีก 314 ราย ส่วนใหญ่พื้นที่บางละมุง-ศรีราชา พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่เพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตอีก 2 รวมเสียชีวิตสะสม 17 ราย

"โควิดวันนี้" 25 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 314 ราย เสียชีวิตอีก 2 รวมเสียชีวิตสะสม 17 ราย 

 

 

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 19 ราย สะสม 612 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 158 ราย

2. CLUSTER บริษัท คิมบอล อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 4 ราย สะสม 8 ราย

3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 15 ราย

4. บุคลากรทางการแพทย์ 5 ราย

5. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 4 ราย ดังนี้


    5.1 กทม. 1 ราย
    5.2 จังหวัดกาญจนบุรี 1 ราย
    5.3 จังหวัดภูเก็ต 1 ราย
    5.4 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย


6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


    6.1 ในครอบครัว 97 ราย
    6.2 จากสถานที่ทำงาน 56 ราย 
    6.3 บุคคลใกล้ชิด 21 ราย 
    6.4 ร่วมวงสังสรรค์ 2 ราย


7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 13 ราย 


8. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 78 ราย

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรียังพุ่ง ติดเชื้อเพิ่ม 314 ราย ล่าสุดเสียชีวิตอีก 2

 

 

ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,843,482 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 6,882 คน ปอดอักเสบ 27 ราย ใส่ท่อหายใจ 3 ราย และเสียชีวิต 8 ราย 

 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 96,427 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 389,164 คน รวม 485,591 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 308 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 7,758 คน ปอดอักเสบ 18 ราย ใส่ท่อหายใจ 7 ราย และเสียชีวิต 9 ราย

 

สำหรับวันนี้พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (มีประวัติการรับวัคซีนสองเข็ม เข็มสองเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2564), ผู้ป่วยปอดอับเสบ รายใหม่ 1 ราย (มีประวัติการรับวัคซีนสองเข็ม) และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย (อายุเฉลี่ย 68 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ (มีประวัติการรับวัคซีนสองเข็มทั้งสองราย) ทุกรายยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 

 

ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

 

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน 

 

สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน 

 

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

 

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมืองชลบุรี ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน 

 

สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด 

 

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว 

 

  1. เลิกงานไม่สังสรรค์ 
  2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
  3. ป่วยต้องหยุด
  4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 
  5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน 
  6. สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

 

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ 

 

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม 

 

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้ 

 

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ้นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองรับไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

 

1. ค้นให้มาก สถานที่ให้บริการประชาชน แหล่งชุมชน ต้องมีการคัดกรองด้วย ATK สม่ำเสมอ ประชาชนที่มีอาการหรือสงสัยสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้มีการตรวจ ATK คัดกรอง 

 

2. กักให้ดี ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อให้กักตัวให้ดี ผู้ติดเชื้อต้องแยกกัก ไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น 

 

3. ชีวิตวิถีใหม่ ทุกคนต้องเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่  เขื้อเข้าทาง จมูก ปาก ตา ต้องไม่จับหน้า โดยไม่ล้างมือ ทุกคนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงต้องหลงเหลือ (smart living with covid-19) และอาจกลายเป็นเชื้อประจำถิ่น สถานที่ให้บริการประชาชนต้องมีมาตรการควบคุมป้องกัน (covid-19 free setting) 

 

4. ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน 

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรียังพุ่ง ติดเชื้อเพิ่ม 314 ราย ล่าสุดเสียชีวิตอีก 2

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี