แล้งมาเร็ว! ปชช.บ้านแม่สะกึด แม่ฮ่องสอน เริ่มขาดน้ำกินน้ำใช้แล้ว

แล้งมาเร็ว! ปชช.บ้านแม่สะกึด แม่ฮ่องสอน เริ่มขาดน้ำกินน้ำใช้แล้ว

ประชาชนบ้านแม่สะกึด ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เริ่มประสบภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ทางหน่วยทหาร ฉก.ร.7 เร่งนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้ราษฎร เพื่อบรรเทาภัยแล้งที่มาเร็วกว่าที่คาด

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 65 พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน ผบ.ฉก.ร.7 ค่ายม่อนตะแลง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ชุดพระราชทานกองทัพบก พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำรถบรรทุกน้ำสะอาดไปเติมน้ำให้ในถังเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน บ้านแม่สะกึด หมู่ 4 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 175 หลังคาเรือน ประชากร 534 คน โดยใช้น้ำรวมจำนวน ทั้งสิ้น 42,000 ลิตร

แล้งมาเร็ว! ปชช.บ้านแม่สะกึด แม่ฮ่องสอน เริ่มขาดน้ำกินน้ำใช้แล้ว

สำหรับปัญหาภัยแล้งของแม่ฮ่องสอน พบว่า หมู่บ้านแม่สะกึด หมู่ 4 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง ก่อนพื้นที่อื่น ๆ และในหมู่บ้านไม่มีระบบน้ำประปา แต่อย่างใด ในทุก ๆ ปี หน่วยงานราชการ ต้องนำรถบรรทุกน้ำ วนเวียนไปเติมน้ำให้กับราษฎรหมู่บ้านดังกล่าว เป็นประจำ

แล้งมาเร็ว! ปชช.บ้านแม่สะกึด แม่ฮ่องสอน เริ่มขาดน้ำกินน้ำใช้แล้ว

แล้งมาเร็ว! ปชช.บ้านแม่สะกึด แม่ฮ่องสอน เริ่มขาดน้ำกินน้ำใช้แล้ว

แล้งมาเร็ว! ปชช.บ้านแม่สะกึด แม่ฮ่องสอน เริ่มขาดน้ำกินน้ำใช้แล้ว