ผู้ว่าฯ พะเยา ตรวจสินค้า "สุกร" พบราคาสูงขึ้นตามท้องตลาด

ผู้ว่าฯ พะเยา ตรวจสินค้า "สุกร" พบราคาสูงขึ้นตามท้องตลาด

ผู้ว่าฯ พะเยา ออกตรวจกำกับดูแลมาตรการเกี่ยวกับสินค้า "สุกร" พบราคาสูงขึ้นตามท้องตลาด

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 65 นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจกำกับดูแลมาตรการเกี่ยวกับสินค้าสุกร เนื้อสุกร ตรวจสอบผู้ครอบครองสุกรชำแหละผ่าซีก เนื้อสุกรชำแหละแยกชิ้นส่วน โดยทางจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร ในเขตพื้นที่เมืองพะเยา อาทิ บริษัท เอ็มพี โฟรเช่น โปรดักส์ ใน ต.ท่าวังทอง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น โลตัส สาขา พะเยา บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด หจก. มีกินมีใช้ และ ห้องเย็นสิทธิพงษ์ 

ผู้ว่าฯ พะเยา ตรวจสินค้า "สุกร" พบราคาสูงขึ้นตามท้องตลาด ผู้ว่าฯ พะเยา ตรวจสินค้า "สุกร" พบราคาสูงขึ้นตามท้องตลาด

ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลมาตรการเกี่ยวกับสินค้าสุกร เนื้อสุกร เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ในฐานะฝ่าย เลขานุการคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) ได้กำหนดตรวจสอบ ผู้ครอบครองสุกรชำแหละผ่าซีก เนื้อสุกรชำแหละแยกชิ้นส่วน ในพื้นที่เมืองพะเยา ซึ่งจากการตรวจสอบผู้ประกอบการได้ให้ความมือเป็นอย่างดี ส่วนราคาสุกรนั้นพบว่ามีราคาสูงขึ้นตามราคาตลาด

ผู้ว่าฯ พะเยา ตรวจสินค้า "สุกร" พบราคาสูงขึ้นตามท้องตลาด