"เชียงใหม่" สั่งปิด 3 หมู่บ้าน หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน คุมโควิด-19

"เชียงใหม่" สั่งปิด 3 หมู่บ้าน หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน คุมโควิด-19

"เชียงใหม่" สั่งปิด 3 หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอแม่แตง อำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว 14 วัน หลังพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.65 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว หลังพบการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน

โดยสั่งปิดพื้นที่ชุมชนชาวลีซอ บ้านห้วยไร่ ซอย 8 หมู่ที่ 9 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 - 25 มกราคม รวมถึงหย่อมบ้านห้วยไคร้ใหม่ บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 5 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง และหมู่บ้านเมืองงายใต้ (หมวด 9) หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 - 28 มกราคม นี้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด–19 หากผลตรวจเป็นลบ ให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด 

พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้นายอำเภอแต่ละอำเภอในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

"เชียงใหม่" สั่งปิด 3 หมู่บ้าน หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน คุมโควิด-19 "เชียงใหม่" สั่งปิด 3 หมู่บ้าน หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน คุมโควิด-19 "เชียงใหม่" สั่งปิด 3 หมู่บ้าน หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน คุมโควิด-19