เชียงใหม่จับร้านฝืนคำสั่ง นั่งดื่มแอลกอฮอล์หลัง 3 ทุ่ม

เชียงใหม่จับร้านฝืนคำสั่ง นั่งดื่มแอลกอฮอล์หลัง 3 ทุ่ม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สนธิกำลังตำรวจ ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบร้านอาหารในเมืองเชียงใหม่ 4 ร้าน พบกระทำความผิดปล่อยให้ผู้ใช้บริการนั่งดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในร้านหลังเวลา 3 ทุ่ม จำนวน 1 ร้าน

เมื่อเวลา 21.00 น.วันที่ 19 ม.ค.65 นายอภิชาต เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สมาชิก อส.อ.เมืองเชียงใหม่ ที่ 2 บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ช้างเผือก สภ.ภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ ลงพื้นที่ ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ของร้านอาหารในพื้นที่เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่จับร้านฝืนคำสั่ง นั่งดื่มแอลกอฮอล์หลัง 3 ทุ่ม

โดยกาควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อได้กำหนดมาตรการ ไว้ว่า ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มภายในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID -Free Setting) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยแล้วเท่านั้น

และให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.ทั้งนี้เฉพาะในพื้นที่ 5 อำเภอนำร่องด้านการท่องเที่ยวได้แก่ อ.เมือง อ.จอมทอง อ.แม่ริม อ.แม่แตง และ อ.ดอยเต่า สำหรับพื้นที่อื่นยังไม่อนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยชุดปฏิบัติการฯ ได้ออกสุ่มตรวจร้านอาหารรวมทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่ ร้าน Aqua rooftop bar ร้าน Good bar ร้าน Level 9 rooftop bar และ ร้าน ล้านนั่งเล่น ผลการตรวจติดตาม พบว่า ร้าน ล้านนั่งเล่น ตั้งอยู่ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กระทำความผิดโดยมีพฤติกรรม เปิดให้บริการและยินยอมให้มีการนั่งบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง ภายหลังเวลา 21.00 น.

นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมในลักษณะสังสรรค์อยู่ภายในร้านหลังปิดทำการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เชียงใหม่จับร้านฝืนคำสั่ง นั่งดื่มแอลกอฮอล์หลัง 3 ทุ่ม

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฯ จึงทำการจับกุมผู้ประกอบการ “ร้าน ล้านนั่งเล่น” โดยกล่าวหาว่า ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 9/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ฯ พร้อมกับทำการบันทึกจับกุม และนำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ช้างเผือก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เชียงใหม่จับร้านฝืนคำสั่ง นั่งดื่มแอลกอฮอล์หลัง 3 ทุ่ม