กรมทางหลวงชนบท ลุยสร้างถนนกว่า 32 กิโลเมตร เชื่อมแพร่ - อุตรดิตถ์

กรมทางหลวงชนบท ลุยสร้างถนนกว่า 32 กิโลเมตร เชื่อมแพร่ - อุตรดิตถ์

กรมทางหลวงชนบท ลุยสร้างถนนกว่า 32 กิโลเมตร เชื่อม จ.แพร่ – จ.อุตรดิตถ์ ยกระดับการคมนาคมให้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดู เสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภาคเหนือ คาดแล้วเสร็จปี 2566

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.65 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนิน โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย พร.4001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1022 – บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อยกระดับการคมนาคมระหว่างจังหวัดแพร่ไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในทุกฤดูกาล รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

"ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนที่เชื่อมระหว่าง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ไปยัง อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และเป็นเส้นทางที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในสายทางที่สำคัญ ได้แก่ ภูพญาพ่อ อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ซึ่งในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำป่าไหลเข้าเส้นทางส่งผลให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์อุทยานเดินทางด้วยความยากลำบาก" อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าว

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางให้กับประชาชน สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย พร.4001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1022 – บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ระยะทางรวม 32.457 กิโลเมตร

โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร ไป – กลับ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชน ปัจจุบัน ทช.ได้เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างไปแล้วเมื่อช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 126.100 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 2564 – 2567 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2566 ต่อไป

กรมทางหลวงชนบท ลุยสร้างถนนกว่า 32 กิโลเมตร เชื่อมแพร่ - อุตรดิตถ์