อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 820 จับตาภูเก็ต นนทบุรี ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 820 จับตาภูเก็ต นนทบุรี ขอนแก่น

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 820 ราย จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี ภูเก็ต นนทบุรี ขอนแก่น ปทุมธานี สมุทรสาคร อุบลราชธานี ระยอง

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 19 ม.ค. 65 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 19 มกราคม 2565 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กทม.

2 สมุทรปราการ

3 ชลบุรี

4 ภูเก็ต

5 นนทบุรี

6 ขอนแก่น

7 ปทุมธานี

8 สมุทรสาคร

9 อุบลราชธานี

10 ระยอง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 820 จับตาภูเก็ต นนทบุรี ขอนแก่น

 

19/01/2565 กรุงเทพฯ หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย สมุทรปราการ ชลบุรี ภูเก็ต นนทบุรี ขอนแก่น ปทุมธานี สมุทรสาคร อุบลราชธานี และ ระยอง

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 820 จับตาภูเก็ต นนทบุรี ขอนแก่น

ฉีดวัคซีนโควิด จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 18 ม.ค. 2565)

รวม 110,310,481 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 18 มกราคม 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 481,828 โดส

เข็มที่ 1 : 45,031 ราย

เข็มที่ 2 : 96,086 ราย

เข็มที่ 3 : 340,711 ราย

----------------------------

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 51,879,455 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 47,733,153 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 10,697,873 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 820 จับตาภูเก็ต นนทบุรี ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 820 จับตาภูเก็ต นนทบุรี ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 820 จับตาภูเก็ต นนทบุรี ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 820 จับตาภูเก็ต นนทบุรี ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 820 จับตาภูเก็ต นนทบุรี ขอนแก่น

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 820 จับตาภูเก็ต นนทบุรี ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 820 จับตาภูเก็ต นนทบุรี ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 820 จับตาภูเก็ต นนทบุรี ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 820 จับตาภูเก็ต นนทบุรี ขอนแก่น

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 12.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ผู้ป่วยรายใหม่ 7,122 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 121,498 ราย

หายป่วยแล้ว 72,869 ราย

เสียชีวิตสะสม 270 ราย

----------------------------

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,344,933 ราย

หายป่วยแล้ว 2,241,363 ราย

เสียชีวิตสะสม 21,968 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 มกราคม 2565

มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 110,310,481 โดส

----------------------------

วันที่ 18 มกราคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน

เข็มที่ 1 จำนวน 45,031 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 96,086 ราย

เข็มที่ 3 จำนวน 340,711 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 820 จับตาภูเก็ต นนทบุรี ขอนแก่น

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

ยอดผู้ติดเชื้อรวม 335,286,854 ราย

อาการรุนแรง 96,762 ราย

รักษาหายแล้ว 270,790,615 ราย

เสียชีวิต 5,573,381 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 68,766,247 ราย

2. อินเดีย จำนวน 37,896,011 ราย

3. บราซิล จำนวน 23,215,551 ราย

4. สหราชอาณาจักร จำนวน 15,399,300 ราย

5. ฝรั่งเศส จำนวน 14,739,297 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 26 จำนวน 2,344,933 ราย

ที่มา ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 820 จับตาภูเก็ต นนทบุรี ขอนแก่น

 

วิธีสังเกตอาการ โควิด Omicron

- ไอ เจ็บ คอ

- มีไข้ มีน้ำมูก

- หายใจลำบาก

- ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ

- ได้กลิ่นลดลง

หมายเหตุ

- ถ้าเคยไปพื้นที่เสี่ยง ควรตรวจ ATK

- แม้ฉีดวัคซีนครบก็ไม่ควรประมาท ให้สังเกตอาการ หากไม่ดีขึ้น ให้รีบพบแพทย์

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ , ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 และ ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 820 จับตาภูเก็ต นนทบุรี ขอนแก่น


สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เร่งประสานนายจ้างสำรวจความต้องการของผู้ประกันตน ม.33 ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 (Booster Dose) ผ่านระบบ e-service พร้อมจัดจุดฉีดวัคซีนทั้งใน กทม. และพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ 10 จังหวัด (สงขลา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา) รวม 33 จุดฉีด เริ่ม 17 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

แผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 ประจำเดือน ม.ค. 65 มีทั้งสิ้น 436,080 โดส แบ่งเป็นช่วงวันที่ 17 – 21 ม.ค. 65 จำนวน 196,680 โดส/ ช่วงวันที่ 24 – 31 ม.ค. 65 จำนวน 239,400 โดส...หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยเรื่องการฉีดวัคซีนสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7 ในเวลา 08.00 – 18.00 น. ของทุกวัน

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า , ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 820 จับตาภูเก็ต นนทบุรี ขอนแก่น