เชียงใหม่ ยอดติดเชื้อโควิด ต่ำกว่าพยากรณ์การระบาด ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่อง

เชียงใหม่ ยอดติดเชื้อโควิด ต่ำกว่าพยากรณ์การระบาด ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่อง

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 135 ราย เผยช่วง 2-3 วันนี้ ต่ำกว่าพยากรณ์การระบาด แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอีก เชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์-บุคลากรด่านหน้า เข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 4

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 65 นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 135 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ 3 ราย ได้แก่ ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต ลำปาง และจันทบุรี จังหวัดละ 1 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค คือ คลัสเตอร์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ราย สัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 68 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและเชื่อมโยงคลัสเตอร์อีก 63 ราย 

โดยอำเภอที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ อำเภอเมือง 50 ราย, สันทราย 14 ราย, หางดง 12 ราย, แม่ริม 12 ราย และสารภี 11 ราย ขณะที่การดำเนินงาน Home Isolation ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการดูแลผู้ติดเชื้อขณะนี้ มีผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษา 3,717 ราย ส่วนผู้ที่ไม่สะดวกในการทำ Home Isolation จะรักษาด้วยระบบ Community Isolation ซึ่งมีจำนวนเตียงทั้งหมด 4,447 เตียง และมีผู้อยู่ระหว่างการรักษา 1,470 ราย

เชียงใหม่ ยอดติดเชื้อโควิด ต่ำกว่าพยากรณ์การระบาด ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่อง

เชียงใหม่ ยอดติดเชื้อโควิด ต่ำกว่าพยากรณ์การระบาด ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ด้านข้อมูลฉากทัศน์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า จากการเคลื่อนไหวในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีการเดินทาง ใช้ชีวิต และกิจกรรมรวมกลุ่มมากขึ้น ประกอบกับการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน ทำให้ 1 สัปดาห์แรกหลังเทศกาลปีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อยืนยันและผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจำนวนมาก แต่จากมาตรการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในสถานประกอบการ ร้านอาหาร ทำให้ผู้ติดเชื้อเริ่มคงที่และลดลง และในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ติดเชื้อต่ำกว่าพยากรณ์การระบาด อย่างไรก็ตามยังคงต้องดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอีก

เชียงใหม่ ยอดติดเชื้อโควิด ต่ำกว่าพยากรณ์การระบาด ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ การตรวจหาเชื้อด้วย Antigen test kit (ATK) ยังคงเป็นเครื่องมือหลักที่ทำให้พบผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ที่มีผล ATK เป็นบวก และยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงาน ATK ทั้ง 25 อำเภอ พร้อมขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด่านหน้า ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 มาแล้วป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 4 โดยผู้ที่ฉีดวัคซีนสูตร Sinovac-Sinovac-Astrazeneca จะได้รับการกระตุ้นเข็มที่ 4 ชนิด Astrazeneca ส่วนผู้ที่ฉีดสูตร Sinovac-Sinovac-Pfizer จะได้รับการกระตุ้นเข็มที่ 4 ชนิด Pfizer

เชียงใหม่ ยอดติดเชื้อโควิด ต่ำกว่าพยากรณ์การระบาด ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่อง

เชียงใหม่ ยอดติดเชื้อโควิด ต่ำกว่าพยากรณ์การระบาด ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่อง เชียงใหม่ ยอดติดเชื้อโควิด ต่ำกว่าพยากรณ์การระบาด ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่อง