กทม.ลุยตรวจโควิด 6 พันชุมชน พบติดเชื้อสะสมทะลุ 1 หมื่นราย

กทม.ลุยตรวจโควิด 6 พันชุมชน พบติดเชื้อสะสมทะลุ 1 หมื่นราย

ผ่าน 7 เดือน กทม.ลุยตรวจโควิด 6 พันชุมชน พบติดเชื้อสะสมทะลุ 1 หมื่นคน ส่งเข้าระบบรักษา "ศูนย์พักคอย - ที่บ้าน" รวม 6.5 พันราย

วันที่ 18 ม.ค.65 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กทม. ที่ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในกรุงเทพฯ โดยข้อมูลวันนี้(18 ม.ค.65) พบผู้ป่วยรายใหม่ 753 ราย มีผู้เสียชีวิต 3 ราย 

ส่วนผลการดำเนินงานทีม Bangkok CCRT ระหว่างวันที่ 15 ก.ค.64 - 17 ม.ค.65 ลงพื้นที่คัดกรองชุมชนแล้ว 6,352 แห่ง มีประชาชนเข้ารับบริการ จำนวน 549,223 ราย แบ่งเป็นการให้บริการวัคซีน จำนวน 293,580 ราย และการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK จำนวน 229,249 ราย ผลพบเชื้อรวมสะสม 10,904 ราย 

กทม.ลุยตรวจโควิด 6 พันชุมชน พบติดเชื้อสะสมทะลุ 1 หมื่นราย

ขณะที่ผลการดำเนินงานของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ(CI) จำนวน 41 แห่ง เปิดให้บริการ 25 แห่ง จำนวนเตียง 3,314 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยครองเตียง 427 ราย คงเหลือ 2,887 เตียง สำหรับสถิติผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำการแยกกักรักษาที่บ้าน หรือ HI รายใหม่วันนี้ มีจำนวน 628 ราย อยู่ระหว่างการรักษารวม 6,560 ราย ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแบบ HI และ CI ขณะนี้ไม่พบรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

นอกจากนี้ในที่ประชุมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งหากเกิดการติดเชื้ออาจเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงของโรคมากกว่าคนปกติ 

รวมทั้งในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึง หากต้องมีการร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้สูงอายุ 

ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์รับวัคซีน ให้อนุญาตให้บุตรหลานในความดูแลเข้ารับวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก ซึ่งหากติดเชื้อจะทำให้อาการของโรคไม่รุนแรง

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์