ประกาศ "กรมอุตุนิยมวิทยา" เตือนฉบับที่ 5 "ฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคเหนือตอนบน"

ประกาศ "กรมอุตุนิยมวิทยา" เตือนฉบับที่ 5 "ฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคเหนือตอนบน"

ประกาศ "กรมอุตุนิยมวิทยา" เตือนฉบับที่ 5 "ฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคเหนือตอนบน" คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่ปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเคลื่อนเข้าสู่ประเทศลาว และประเทศเวียดนามตอนบนแล้ว

วันที่ 18 มกราคม 2565 ประกาศ "กรมอุตุนิยมวิทยา" เตือนฉบับที่ 5 "ฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคเหนือตอนบน" คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่ปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศลาว และประเทศเวียดนามตอนบนแล้ว 

ในขณะที่ลมตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าหากันบริเวณภาคเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ขอให้เกษตรกรยังคงเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย 

 

 

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น. 

"กรมอุตุนิยมวิทยา" จะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายสำหรับเหตุการณ์นี้ 

ประกาศ "กรมอุตุนิยมวิทยา" เตือนฉบับที่ 5 "ฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคเหนือตอนบน"

 

 

ทั้งนี้ "กรมอุตุนิยมวิทยา" ยังได้พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565 - 23 มกราคม 2565) คาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 18 - 19 ม.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบมีลมตะวันตกพัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ทำให้อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส 

โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง 

ส่วนในช่วงวันที่ 20 - 23 ม.ค. 65 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลางตอนบน ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง 

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดช่วง ทำให้มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค รวมทั้งทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังอ่อนลง

ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วง ส่วนในช่วงวันที่ 20 - 23 ม.ค. 65 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น