กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉ.ที่ 4 เหนือตอนบน-อีสานตอนบนฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉ.ที่ 4 เหนือตอนบน-อีสานตอนบนฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 4 ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 18 มกราคม 2565)" ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565

คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนไปปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และประเทศลาว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉ.ที่ 4 เหนือตอนบน-อีสานตอนบนฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา จะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉ.ที่ 4 เหนือตอนบน-อีสานตอนบนฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง