ผู้ว่าฯโคราช รับ 2 ปีก่อนทำลายหมูนับพันตัว ยันไม่ได้ป่วยเป็นโรค ASF

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯโคราช ยอมรับ 2 ปีก่อนมีการทำลายหมูนับพันตัวแต่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกันในหมู (ASF)

ประเด็น "หมูแพง" นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าถึงการระบาดของเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกันในหมู (ASF) ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

 

 

ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่พบการระบาดแต่อย่างใด การบริโภค "เนื้อหมู" ภายในจังหวัดเป็นหมูที่เลี้ยงในพื้นที่ แต่หลังจากให้มีการตรวจสอบช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีโรคระบาดและมีการทำลายหมูที่ตายไปมากกว่า 1,000 ตัว

 

ซึ่งทางปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ยืนยันว่า หมูที่ตายจากโรคระบาดเมื่อ 2 ปีก่อน ไม่ได้ป่วยจากเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกันในหมู หรือ ASF แต่เป็นการตายจากโรค PRRS หรือโรคระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจสุกร

 

เรื่องการทำลายหมูและการระบาดของโรคนั้น เกิดขึ้นจริงในจังหวัดนครราชสีมา แต่เป็นผู้เลี้ยงรายย่อยและไม่ใช่เชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกันในหมู (ASF)

 

อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้ทั้ง 32 อำเภอเข้มงวดตรวจสอบ เฝ้าระวัง การเคลื่อนย้ายหมู ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จะต้องได้รับอนุญาตจากสัตว์แพทย์ต้นทางตามระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันโรคแก่ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยทุกฟาร์ม ตลอดจนออกตรวจสอบเขียงสุกรให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอีกด้วย

 

ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีการเลี้ยงสุกรในแต่ละรอบจำนวน 5.3 แสนตัว มีโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ 32 อำเภอรวม 30-40 แห่ง