"ดีป้า"ยกทัพดิจิทัลสตาร์ทอัพขึ้นเหนือ อัพธุรกิจชีวิตวิถีใหม่ 21 ม.ค.นี้

"ดีป้า"ยกทัพดิจิทัลสตาร์ทอัพขึ้นเหนือ อัพธุรกิจชีวิตวิถีใหม่ 21 ม.ค.นี้

ดีป้า เผย Smart Economy Showcase อุบล-สงขลา สำเร็จเกินคาด!! ลุยต่อยกทัพ ดิจิทัลสตาร์ทอัพขึ้นเหนือ พบผู้ประกอบการพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียง ดีเดย์ 21 มกราคมนี้ ชวนประชาชนสนใจยกระดับธุรกิจรับชีวิตวิถีใหม่ ร่วมงานฟรี

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จ จัดกิจกรรม Smart Economy Showcase ภายใต้แนวคิด “สร้างโอกาสให้กับธุรกิจ ปรับวิถีชีวิตให้คิดอย่างดิจิทัล” หลังประสบความสำเร็จกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี และ  จังหวัดสงขลา มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่าพันรายสร้างมูลทางเศรษฐกิจกว่า 21 ล้านบาท  

"ดีป้า"ยกทัพดิจิทัลสตาร์ทอัพขึ้นเหนือ อัพธุรกิจชีวิตวิถีใหม่ 21 ม.ค.นี้

เดินหน้าต่อเตรียมยกทัพ ดิจิทัลสตาร์ทอัพ ขึ้นเหนือสู่จังหวัด พิษณุโลก เพื่อให้คำปรึกษาและเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง หวังยกระดับธุรกิจรับชีวิตวิถีใหม่ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 21 ม.ค. 2564 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก

 

  • ดีป้ายกระดับผู้ประกอบการดิจิทัลสตาร์ทอัพ

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ดีป้า เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็น ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ  

จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ โดยนำร่องในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสงขลา ซึ่งประสบความสำเร็จเกินคาด มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ 1,052 ราย สร้างมูลทางเศรษฐกิจกว่า 21 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ยังมีผู้ประกอบการอีกเป็นจำนวนมาก ที่ต้องการเครื่องมือ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นวงกว้าง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อปรับตัวให้อยู่รอดจึง
เป็นอีกทางออกของผู้ประกอบการ
เพราะจะช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

"ดีป้า"ยกทัพดิจิทัลสตาร์ทอัพขึ้นเหนือ อัพธุรกิจชีวิตวิถีใหม่ 21 ม.ค.นี้

ดีป้าจึงเดินหน้าให้ความรู้พร้อมส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีอย่างทั่วถึง วันที่ 21 มกราคม นี้ จะเป็นการลงพื้นที่ จ.พิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นอีกพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ และเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าไปสู่ภูมิภาคต่างๆ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน  อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านกำลังซื้อ การท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐานครบครัน

 

  • เรียนรู้ 5 ประเภทเทคโนโลยี รับชีวิตวิถีใหม่

สำหรับผู้ที่มาร่วมงาน  Smart Economy Showcase จะได้พบปะกับ ดิจิทัลสตาร์ทอัพ จาก 5 ประเภทเทคโนโลยี ได้แก่ Logistics/Delivery, POS, e-Payment, Digital Content และ Services พร้อมพูดคุย ที่สอบถาม ขอคำปรึกษา ตลอดจนเจรจาจับคู่ธุรกิจ และร่วม Workshop เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ จากเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรง

ช่วยให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาและเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองก่อนนำไปใช้จริง และสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Normal โดย คาดว่าจะมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 ราย และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 2.5 ล้านบาท  

"ดีป้า"ยกทัพดิจิทัลสตาร์ทอัพขึ้นเหนือ อัพธุรกิจชีวิตวิถีใหม่ 21 ม.ค.นี้

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการของสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ด้วยการเว้นระยะห่าง ผ่านจุดคัดกรอง และจัดการเข้าชมงานเป็นรอบ เพื่อควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่ให้เกิดความแออัด รู้สึกมั่นใจในความปลอดภัย

โดยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Entrepreneurs) ในอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว    ภาคการค้าและบริการในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง

รวมถึงผู้สนใจสามารถ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Smart Economy Showcase  ได้ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.30-17.00 น. ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก  ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย