ปิด 2 หมู่บ้าน อ.แก้งสนามนาง โคราช เซ่นคลัสเตอร์สังสรรค์ปีใหม่

สถานการณ์ COVID-19 จ.นครราชสีมา สั่งปิด 2 หมู่บ้านแก้งสนามนาง เซ่นคลัสเตอร์สังสรรค์ปีใหม่ หลังพบติดเชื้อโควิด 13 ราย เสี่ยงสูง 199 ราย

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมติดตามผลดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์โควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก และเชื้อแพร่ระบาดเป็นคลัสเตอร์ในหลายอำเภอ โดยเฉพาะคลัสเตอร์เลี้ยงสังสรรค์ หมู่ 7 บ้านนาแค ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง ซึ่งมีผู้ติดเชื้อรวดเดียว 13 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในหมู่บ้านอีก 199 ราย

เมื่อสอบถาม นางอรพรรณ พลแสน ผู้ใหญ่บ้าน เปิดเผยว่า เมื่อช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 64 ถึงวันที่ 3 ม.ค. 65 มีญาติ 3 ราย เดินทางมาจาก ศรีราชา จ.ชลบุรี กลับมาฉลองปีใหม่ที่บ้านนาแค รวมสังสรรค์ประมาณ 20 คน จากนั้น ญาติ 3 รายเดินทางกลับศรีราชา ในวันที่ 3 ม.ค. 65 และวันที่ 8 ม.ค. 65 โทร. มาแจ้งว่า ติดเชื้อโควิด-19 ทั้ง 3 ราย ญาติพี่น้องที่บ้านนาแค จึงไปตรวจ ATK ผลเป็นบวก 5 ราย จึงแจ้งโรงพยาบาลแก้งสนามนาง รับตัวไปตรวจ RT-PCR ซ้ำ และตรวจเชิงรุกทั้งหมู่บ้าน จึงพบเครือญาติในบ้านนาแค ติดเชื้อ 8 ราย และเชื้อกระจายไปวง 2 สู่ญาติๆ อีก 4 ราย ทาง ศบค.แก้งสนามนาง ได้เฝ้าระวังและกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 199 คนแล้ว

และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อให้ได้โดยเร็ว หากปล่อยให้เนิ่นช้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงขออนุมัติจากทีป่ระชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ซึ่งเห็นชอบให้ปิดพื้นที่หมู่บ้านนาแค หมู่ 7 และบ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 11 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง ระหว่างวันที่ 12-25 ม.ค. 65 เพื่อควบคุมกักกันโรคไม่ให้แพร่ระบาดออกไป โดยห้ามผู้ใดเข้า-ออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และห้ามบุคคลในพื้นที่ควบคุมนี้ รวมตัวกันในพื้นที่สาธารณะ เว้นแต่ เป็นการรวมตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดตามมาตรา 51 และ 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จะต้องระวางโทษตามกฎหมาย