ว่างงาน-หารายได้เสริม ร่วมกิจกรรมเพื่อรับเงินแสน กรมการจัดหางาน ตอบแล้ว

ว่างงาน-หารายได้เสริม ร่วมกิจกรรมเพื่อรับเงินแสน กรมการจัดหางาน ตอบแล้ว

ตามที่มีการส่งต่อข้อความในประเด็นเรื่อง "กรมการจัดหางาน" จัดให้คนว่างงาน หรือหารายได้เสริม เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเงินแสน ล่าสุดมีการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้

ตามที่มีการส่งต่อข้อความในประเด็นเรื่อง "กรมการจัดหางาน" จัดให้คนว่างงาน หรือหารายได้เสริม เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเงินแสน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ประกันสังคม" อัพเดทล่าสุด ว่างงาน ผู้ประกันตนได้อะไรบ้าง ขั้นตอนลงทะเบียน

 

กรณีที่มีการส่งต่อเชิญชวนคนว่างงาน โดยระบุว่าคนที่ว่างงานหรือมองหารายได้เสริมสามารถเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับเงินแสน เงินสงเคราะห์ + เงินสนับสนุน รับเงิน 1,400 บาท รับเงินทันทีหลังจากทำงานและลงทะเบียนเสร็จและผู้ที่แสดงความคิดว่ามีความสนใจจะได้รับการติดต่อเพื่อรับรายละเอียดทางอินบ็อกเท่านั้น เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเงินแสนนั้น

 

ทาง กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และมีการใช้ตราสัญลักษณ์ของกรมการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าข้อความดังกล่าวมิได้มาจากส่วนราชการของกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd/main หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

 

 

ว่างงาน-หารายได้เสริม ร่วมกิจกรรมเพื่อรับเงินแสน กรมการจัดหางาน ตอบแล้ว

 

ที่มา : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม , กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน