เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติ

วันนี้ (8 ม.ค65) เพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่ภาพและข้อความว่า เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ ไปพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติ   เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติ