รพ.ราชพิพัฒน์ เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ผ่านแอพฯ QueQ ถึง 31 ม.ค.

รพ.ราชพิพัฒน์ เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ผ่านแอพฯ QueQ ถึง 31 ม.ค.

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม. เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็มกระตุ้น รวมถึงเข็ม 1 และ 2 เปิดจองผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ ให้บริการฉีดวันที่ 4 - 31 มกราคม 2565 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม. เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็มกระตุ้น รวมถึงเข็ม 1 และ 2 เปิดจองผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ ให้บริการฉีดวันที่ 4 - 31 มกราคม 2565 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) วัคซีนที่ได้รับเป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ส่วนเด็กอายุ 12-18 ปีจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ สามารถลงทะเบียนได้ตามขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็คขั้นตอนลงทะเบียนจอง "ฉีดวัคซีน" กทม. ผ่านแอพพลิเคชั่น "QueQ"

- "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" แอสตร้า ไฟเซอร์ รพ.รามาธิบดี จนกว่าจะครบจำนวน

- Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ทุกเข็ม เข็ม 1 รับรวม 6,400 คน เลือกสูตรเองได้ เช็คเลย

 

1. เลือกศูนย์ฉีดวัคซีน กทม. 

2. เลือกหน่วยบริการ รพ.ราชพิพัฒน์

3. กรอกเลขบัตรประชาชน

4. เลือกวันตรวจ 

5. เลือกเวลาตรวจ 

6. แคปเจอร์ภาพหน้าจอเก็บไว้ 

 

หากทางโรงพยาบาลพบว่า ข้อมูลที่แจ้งเป็นเท็จหรือผู้ลงทะเบียนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ขอยกเลิกสิทธิการลงทะเบียนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

รพ.ราชพิพัฒน์ เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ผ่านแอพฯ QueQ ถึง 31 ม.ค.