เช็คขั้นตอนลงทะเบียนจอง "ฉีดวัคซีน" กทม. ผ่านแอพพลิเคชั่น "QueQ"

เช็คขั้นตอนลงทะเบียนจอง "ฉีดวัคซีน" กทม. ผ่านแอพพลิเคชั่น "QueQ"

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน "ฉีดวัคซีน" ผ่านแอพพลิเคชั่น "QueQ" นัดฉีดโรงพยาบาล กทม. 11 แห่ง และศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

วันที่ 9 ธ.ค.64 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กทม.ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 รีบเข้ารับวัคซีนให้ครบทุกคน เนื่องจากขณะนี้มีการพบเชื้อโควิด สายพันธุ์ใหม่โอมิครอน กำลังระบาดในหลายประเทศ การรับวัคซีนจะช่วยลดอาการไม่ให้รุนแรงหากมีการติดเชื้อ โดยปัจจุบัน กทม.ได้เร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ทุกวัน ดังนี้ 1.จัดส่งเจ้าหน้าที่ชุด CCRT เดินเท้าเข้าไปให้บริการฉีดวัคซีนถึงบ้านหรือชุมชน 2.จัดรถบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ให้บริการในจุดต่างๆ ที่ประชาชนไม่สะดวกเดินทางมายังจุดบริการวัคซีน 

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้เพิ่มความสะดวกในการลงทะเบียนขอรับวัคซีนป้องกันโควิด ผ่านแอพพลิเคชั่น “QueQ” เพื่อเข้ารับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง หรือโรงพยาบาลในสังกัด กทม.ทั้ง 11 แห่ง ซึ่งในอนาคตอยู่ระหว่างการเพิ่มจุดให้บริการวัคซีนเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด

 

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน กทม.ได้ให้บริการวัคซีนป้องกันโควิดแก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ ประกอบด้วย เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ชนิดใดก็ตามมาแล้ว 1 เข็ม แต่จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างเข็ม ตามกำหนดของชนิดวัคซีนเข็มแรก และเข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือตามที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดและรักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป 

เช็คขั้นตอนลงทะเบียนจอง "ฉีดวัคซีน" กทม. ผ่านแอพพลิเคชั่น "QueQ"

สำหรับช่องทางการรับวัคซีนมี 3 ช่องทาง ประกอบด้วย 

ช่องทางที่ 1 สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถนัดหมายขอรับวัคซีนได้ทางแอพพลิเคชั่น “QueQ” โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้ 1.สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “QueQ” 

2.เข้าแอพพลิเคชั่น “QueQ” เลือก “ศูนย์ฉีดวัคซีน กทม.” 

3.เลือกสถานที่เข้ารับบริการ ได้แก่ ที่ประสงค์เข้ารับวัคซีน “กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ปลอดโรคโควิด อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง” หรือเลือกรับวัคซีน ที่โรงพยาบาลสังกัด กทม. 11 แห่ง ที่อยู่ใกล้บ้าน ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลคลองสามวา และโรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร          

4.กรอกเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง กดต่อไป 

5.เลือกวันที่รับบริการ และเวลาที่ต้องการ กดยืนยัน

  เช็คขั้นตอนลงทะเบียนจอง "ฉีดวัคซีน" กทม. ผ่านแอพพลิเคชั่น "QueQ"

ช่องทางที่ 2 เป็นการลงทะเบียนนัดหมายขอรับวัคซีนแบบองค์กรหรือกลุ่ม ที่มีจำนวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (ให้บริการเฉพาะศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง) โดยให้สแกนคิวอาร์โค้ด(QR Code) เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน GOOGLE FORM อาทิ กลุ่มพนักงานจากร้านหรือผู้ประกอบการขนาดเล็ก กลุ่มคนงาน จากแคมป์ก่อสร้าง  

เช็คขั้นตอนลงทะเบียนจอง "ฉีดวัคซีน" กทม. ผ่านแอพพลิเคชั่น "QueQ"

ช่องทางที่ 3 ลงทะเบียนรับวัคซีนที่จุดบริการวัคซีน (เฉพาะศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง) 

เช็คขั้นตอนลงทะเบียนจอง "ฉีดวัคซีน" กทม. ผ่านแอพพลิเคชั่น "QueQ"

ผู้ว่าฯ กทม.ระบุว่า ส่วนประชาชนทั่วไปทุกสัญชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนแต่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ สามารถเดินทางมาลงทะเบียนขอรับวัคซีน ณ จุดบริการวัคซีน โดยในวันรับวัคซีนให้นำเอกสารมาแสดงตน ดังนี้ 

1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง

2.หลักฐานการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น “QueQ” บนมือถือ 

3.หลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือใบรับรองแพทย์ว่าเคยติดเชื้อโควิด-19 กรณีลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เข็มที่ 3 หรือ เข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์