กาฬสินธุ์ แจกชุดตรวจ "โควิด" ฟรี ช่วยแบ่งเบาภาระ ปชช. ช่วง "โอมิครอน" ระบาด

"วิรัช พิมพะนิตย์" ที่ปรึกษา รมว.คมนาคม พร้อมคณะตั้งจุดแจกชุดตรวจหาเชื้อ "โควิด-19" ฟรี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนในช่วง "โอมิครอน" ระบาดในพื้นที่ พร้อมมอบเสื้อสามารถให้กับ อสม.ในตำบลภูปอสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 65 นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะทีมงานตั้งจุดบริเวณที่สำนักงาน “วิรัช พิมพะนิตย์” ซอยมัสยิด เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทำการแจกจ่ายชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 หรือเอทีเคให้กับประชาชนฟรี เพื่อนำไปใช้ตรวจเชื้อโควิดกับตนเอง และคนรอบข้าง ซึ่งเป็นการป้องกันรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพราะหากติดเชื้อก็สามารถรับรู้เข้าสู่กระบวนการรักษาเพื่อไม่ให้แพร่กระจายไปสู่คนอื่น ซึ่งการมอบครั้งนี้เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในพื้นที่ โดยมีประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และใกล้เคียงเดินทางมารับชุดตรวจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้ามารับอย่างเคร่งครัด โดยจะมีการแจกจ่ายตั้งแต่วันที่ 4-8 มกราคม 2564 เบื้องต้นตั้งเป้าหมายการแจกจ่ายไว้กว่า 10,000 ชุด
 

นอกจากนี้ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ รองประธานสภาอบจ.กาฬสินธุ์ และสจ.อำเภอเมืองเขต 4 ยังได้นำเสื้อสามารถกว่า 100 ชุดไปมอบให้กับอสม.ใน ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ที่บริเวณลานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงใต้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะอสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยดูแลสุขภาพและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บให้กับประชาชน โดยเฉพาะการให้ความรู้และการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงโรคโควิด-19

นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์ที่ยังพบการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ที่มีการเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ และมีการตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ทำให้ประชาชนต้องปฏิบัติตัวและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งใช้ชีวิตและทำมาหากินตามปกติ ซึ่งการมอบชุดตรวจโควิด หรือเอทีเคครั้งนี้ นอกจากจะเป็นแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่หากไปสถานที่เสี่ยง หรือจำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดต้องการตรวจหาเชื้อไม่ต้องซื้อ เพื่อความมั่นใจว่าไม่มีเชื้อโควิด ซึ่งนอกจะแบ่งเบาภาระได้ส่วนหนึ่งแล้ว ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภารกิจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่กำลังทำงานอย่างหนัก รวมทั้งดำเนินงานตามข้อกำชับของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่เน้นย้ำเสมอว่าจะต้องแบ่งปันและช่วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกด้วย อย่างไรก็ตามในส่วนการสอบเสื้อสามารถให้กับอสม.นั้นก็เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับอสม.ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป