ประชาชนเดินทางใช้ระบบรางช่วงเทศกาลปีใหม่ 6 วัน สะสม 3.1 ล้านคน

ประชาชนเดินทางใช้ระบบรางช่วงเทศกาลปีใหม่ 6 วัน สะสม 3.1 ล้านคน

กรมการขนส่งทางราง ประชาชนเดินทางใช้ระบบรางช่วงเทศกาลปีใหม่ 6 วัน สะสมรวม 3,160,216 คน โดยวันที่ 3 ม.ค. 65 มีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟเข้ากรุงเทพฯ จำนวน 26,696 คน

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วานนี้ (3 ม.ค. 65) ซึ่งเป็นวันที่หกของเทศกาลปีใหม่ 2565 มีประชาชนมาใช้บริการระบบรางรวมจำนวน 411,824 คน (ลดลงจากวันที่ 2 ม.ค. 65 จำนวน 10,178 คน หรือลดลงร้อยละ 2.41) แบ่งเป็น

 • รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 44,863 คน
 • รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) จำนวน 366,961 คน

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.รถไฟของ รฟท. จำนวน 44,863  คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 2 ม.ค. 65 จำนวน 1,562 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.61) แบ่งเป็น

 • ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 19,779 คน
 • เชิงสังคม 25,084 คน

มีผู้โดยสารขาออกจำนวน 18,167 คน (ลดลงจากวันที่ 2 ม.ค. 65 จำนวน 681 คน หรือลดลงร้อยละ 3.61) และผู้โดยสารขาเข้า 26,696 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 2 ม.ค. 65 จำนวน 2,243 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.17)

 • สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 13,713 คน (ผู้โดยสารขาออก 5,993 คน ผู้โดยสารขาเข้า 7,720 คน)
 • สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 13,108 คน (ผู้โดยสารขาออก 4,732 คน ผู้โดยสารขาเข้า 8,376 คน)
 • สายเหนือ 10,687 คน (ผู้โดยสารขาออก 4,425 คน ผู้โดยสารขาเข้า 6,262 คน)
 • สายตะวันออก 5,035 คน (ผู้โดยสารขาออก 1,880 คน ผู้โดยสารขาเข้า 3,155 คน)
 • สายมหาชัย แม่กลอง 2,320 คน (ผู้โดยสารขาออก 1,137 คน ผู้โดยสารขาเข้า 1,183 คน)

โดย รฟท.ได้จัดขบวนพิเศษช่วยการโดยสารจำนวน 3 ขบวน มีผู้โดยสารใช้บริการรวม 985 คน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 5 กรุงเทพ-เชียงใหม่ จำนวน 36 คน ขบวนรถเร็วที่ 933 กรุงเทพ-อุบลราชธานี จำนวน 104 คนและขบวนรถเร็วที่ 934  อุบลราชธานี-กรุงเทพ จำนวน 845 คน

2. ระบบรถไฟฟ้า จำนวน 366,961 คน (ลดลงจากวันที่ 2 ม.ค. 65 จำนวน 11,740 คน หรือลดลงร้อยละ 3.10) ประกอบด้วย

 • รถไฟฟ้า Airport Rail Link จำนวน 20,095 คน
 • รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) จำนวน 5,685 คน
 • รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) จำนวน 14,538 คน 
 • รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) จำนวน 106,005 คน
 • รถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) จำนวน 220,638  คน

โดยมีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่

1) โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) เวลา 04.30 น. อุปกรณ์ชุดรับ-ส่งสัญญาณ ที่สัญญาณไฟประจำที่ขัดข้อง ระหว่างสถานีหลักหก-สถานีรังสิตฝั่งขาเข้าเมือง ต่อมาดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย ส่งผลให้มีขบวนรถล่าช้าจำนวน 1 เที่ยว

2)โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง เวลา 05.57 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 03 ขัดข้องที่สถานีเจริญนครฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคลองสาน ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย ส่งผลให้ขบวนรถล่าช้าจำนวน 1 เที่ยว

สำหรับด้านความปลอดภัยประจำวันที่ 3 ม.ค. 65 พบว่า หน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ อย่างต่อเนื่อง และไม่มีอุบัติเหตุทางราง 

จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบรางสะสม 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65

- ประชาชนใช้บริการระบบราง 3,160,216 คน ประกอบด้วย 

 • รฟท. มีผู้ใช้บริการรวม 262,982 คน แบ่งเป็น
 • ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 108,109 คน
 • ผู้โดยสารเชิงสังคม 154,873 คน
 • ผู้โดยสารขาออกสะสม 132,339 คน
 • ขาเข้า 130,643 คน ซึ่งพบว่า

- สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 80,010 คน

 • ผู้โดยสารขาออก 40,272 คน
 • ผู้โดยสารขาเข้า 39,738 คน

- สายตะวันออกเฉียงเหนือ 71,703 คน

 • ผู้โดยสารขาออก 35,995 คน
 • ผู้โดยสารขาเข้า 35,708 คน

- สายเหนือ 61,877 คน

 • ผู้โดยสารขาออก 31,742 คน
 • ผู้โดยสารขาเข้า 30,135 คน 

- สายตะวันออก 31,185 คน

 • ผู้โดยสารขาออก 15,250 คน
 • ผู้โดยสารขาเข้า 15,935 คน 

- สายมหาชัย แม่กลอง 18,207 คน

 • ผู้โดยสารขาออก 9,080 คน
 • ผู้โดยสารขาเข้า 9,127 คน

ระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) สะสม 6 วัน

- มีผู้ใช้บริการ 2,897,234 คน ประกอบด้วย

 • Airport Rail Link 135,665  คน
 • สายสีแดง 37,658 คน
 • สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง)  106,810 คน
 • สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน)  791,173 คน
 • รถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง)  1,825,928 คน 


สำหรับด้านความปลอดภัย ช่วง 6 วัน (29 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65)

- มีเหตุอันตรายทางรางรวม 6 ครั้ง

 • ขบวนรถไฟชนคน 2 ครั้ง
 • ชนรถยนต์ 1 ครั้ง
 • ชนสัตว์ 1 ครั้ง
 • ตกราง 1 ครั้ง
 • คนร้ายปาระเบิดใส่ 1 ครั้ง

ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และผู้บาดเจ็บ 2 ราย และมีรถไฟฟ้าขัดข้องรวม 5 ครั้ง ส่งผลให้ขบวนรถล่าช้ารวม 4 เที่ยว และงดให้บริการ 1 เที่ยว


สำหรับในวันนี้ (4 ม.ค. 65) คาดว่าจะมีประชาชนบางส่วนเดินทางกลับ โดย รฟท. ตู้โดยสารไปกับขบวนรถไฟทางไกล เพื่อรองรับการเดินทางประชาชนให้เพียงพอ และผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าได้เพิ่มความถี่ในการให้บริการในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเพื่อรองรับการเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร