"ชลน่าน" คาด ร่าง พ.ร.ป.บางฉบับ อาจถูกคว่ำ เหตุย้อนแย้งรธน.

"ชลน่าน" คาด ร่าง พ.ร.ป.บางฉบับ อาจถูกคว่ำ เหตุย้อนแย้งรธน.

"หัวหน้าพรรคเพื่อไทย" เผยทุกฝ่ายเห็นพ้อง เร่งกฎหมายลูก ให้เสร็จก่อน กรกฎาคม65 คาดบางฉบับอาจถูกคว่ำ เหตุมีหลักการย้อนแย้งรัฐธรรมนูญ

         นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ที่ใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 2 ฉบับ คือ ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่..) พ.ศ... และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ.... โดยคาดว่า ที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะพิจารณาทุกฉบับที่เสนอ ทั้งจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) , พรรคเพื่อไทย, พรรคร่วมรัฐบาล , พรรคก้าวไกล และ พรรคประชาชาติ สำหรับการลงมติในขั้นรับหลักการนั้น ต้องติดตามว่าร่างแก้ไขที่มีหลักการย้อนแย้ง สุ่มเสี่ยง ขัดต่อรัฐธรรมนูญ รัฐสภาอาจไม่รับหลักการ

 

         นพ.ชลน่าน กล่าวด้วยว่าสำหรับไทม์ไลน์การพิจารณา ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งสามารถทำได้ เมื่อผ่านวาระแรก เข้าสู่วาระสอง การพิจารณาในชั้นกรรมาธธิการ อาจเพิ่มวันและเวลาทำงานในช่วงปิดสมัยประชุมสภา คือ เดือนมีนาคม และ เดือนเมษายน เพื่อให้การพิจารณาแล้วเสร็จ จากนั้นเมื่อเข้าสู่การประชุมสภาฯ สมัยถัดไปเดือนพฤษภาคม จะเข้าสู่วาระสองและวาระสาม และเชื่อว่าร่างกฎหมายลูกจะแล้วเสร็จก่อนเดือนกรกฏาคม 2565 

        นพ.ชลน่าน กล่าวด้วยว่า สำหรับการแก้ไขเรื่องการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อหาผู้สมัคร ส.ส. หรือ ไพรมารีโหวต ว่า พรรคเพื่อไทยเสนอให้คงหลักการว่ามีการทำไพรมารีโหวต  แต่ไม่จำเป็นต้องมีตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดทุกเขตเลือกตั้ง โดยเปิดให้สาขาพรรคการเมืองดำเนินการทำ ไพรมารีโหวตได้ ซึ่งจะแตกต่างจากร่างของพรรคร่วมรัฐบาล ทั้งนี้ในการพิจารณาวาระแรกนั้นต้องดูรายละเอียดว่าจะมีแนวทางการให้ความเห็นชอบอย่างไร แต่หลักการใหญ่คือยังต้องคงการทำไพรมารีโหวตโดยการลงคะแนน เนื่องจากเป็นเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ 

         เมื่อถามถึงท่าทีของพรรคเพื่อไทยต่อการรับหลักการร่างพ.ร.ป.พรรคการเมืองของพรรคก้าวไกลที่ยกเลิกอำนาจศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค ว่า พรรคเพื่อไทยจะพิจารณาว่าหลักการแก้ของแต่ละร่างจะเป็นประโยชน์ต่อพรรคการเมืองหรือไม่  โดยไม่ได้ตั้งธงว่าจะรับหรือไม่รับ.