"เนื้อหมูแพง" รับปีใหม่ พณ.เร่งแก้เตรียมขยาย "พาณิชย์ลดราคา หมูเนื้อแดง"

"เนื้อหมูแพง" รับปีใหม่ พณ.เร่งแก้เตรียมขยาย "พาณิชย์ลดราคา หมูเนื้อแดง"

"เนื้อหมูแพง" พุ่งแตะกิโลกรัมละ 220 บาท รับเทศกาลปีใหม่ ผลจากต้นทุนสูง ผลผลิตน้อย พาณิชย์เร่งแก้ปัญหา เตรียมขยายโครงการ "พาณิชย์ลดราคา หมูเนื้อแดง"

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.64 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการประชุมติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาจำหน่ายหมู ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รวมทั้งผู้เลี้ยงสุกร พบว่า

สาเหตุที่ราคา "เนื้อหมูแพง" มีการปรับสูงขึ้น นายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ชี้แจงกับที่ประชุมว่า ปกติปริมาณหมูขุนในแต่ละปีจะอยู่ที่ประมาณ 22 ล้านตัว แต่ในปี 2564 ได้ปรับลดลงเหลือ 19 ล้านตัว โดยมีสาเหตุมาจากผู้เลี้ยงขาดความมั่นใจ และแรงจูงใจในการนำหมูเข้าเลี้ยง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาปริมาณความต้องการบริโภคหมูในประเทศลดลง ราคาไม่จูงใจ และต้นทุนค่าบริหารจัดการฟาร์มในการควบคุมโรคและต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ สาเหตุที่สำคัญ คืออัตราการสูญเสียจากการเลี้ยงเนื่องจากการระบาดของโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) โรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (PED) และโรคอหิวาต์สุกร (CSF) ตลอดจนมาตรการในการลดความเสี่ยงโดยจำกัดจำนวนการเลี้ยงทำให้ปริมาณหมูขุนลดลงประมาณ 15% ซึ่งคณะกรรมการพิกบอร์ด (Pig Board) ที่ได้อนุมัติโครงการเสริมสร้างความมั่นใจและเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงสุกรทั้งในด้านการพัฒนาวัคซีนที่อยู่ในขั้นตอนการทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนนำไปใช้จริง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

รวมทั้งยังมีมาตรการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งปลอดดอกเบี้ยและดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับดอกเบี้ย 0% หรือเกษตรรายย่อยที่สมัครด้วยตัวเองจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1-2%

ในเรื่องนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ขอให้กรมปศุสัตว์ไปเร่งดำเนินการคู่ขนานทั้งในด้านวัคซีนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยเร็วที่สุด เพื่อให้มีปริมาณสุกรกลับเข้ามาสู่ระบบโดยเร็ว

ส่วนในด้านผู้บริโภคได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน ขยายการดำเนินการโครงการพาณิชย์ลดราคา ! ...ช่วยประชาชน (หมูเนื้อแดง) ออกไป โดยให้พิจารณาอย่างรอบด้านคำนึงถึงผลกระทบ ด้านราคาต่อประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

นอกจากนี้ ยังให้กรมการค้าภายใน และพาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์การจำหน่ายอย่างใกล้ชิด เข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคา และดำเนินการกับผู้ที่ฉวยโอกาสขึ้นราคา "เนื้อหมูแพง" อย่างเฉียบขาด

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้นกรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือทางห้างค้าปลีก-ค้าส่งตรึงราคาจำหน่ายหมูเนื้อแดงในช่วงเทศกาลปีใหม่

สำหรับโครงการพาณิชย์ลดราคา!...ช่วยประชาชน ได้เตรียมการไว้แล้ว ซึ่งคำนึงถึงผลกระทบประชาชน เกษตกร และกลไกตลาด ในส่วนการติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหมูและสินค้าอื่นๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้จัดชุดสายตรวจเฉพาะกิจออกตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าและบริการอย่างใกล้ชิด หากพบการจำหน่ายไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควร แจ้งที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ