ท่าอากาศยานเชียงใหม่คาดผู้โดยสาร ช่วงเทศกาลปีใหม่ พุ่งวันละ 1.7 หมื่นคน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่คาดผู้โดยสาร ช่วงเทศกาลปีใหม่ พุ่งวันละ 1.7 หมื่นคน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ คาดการณ์ผู้โดยสารช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ วันละไม่ต่ำกว่า 1.7 หมื่นคน พร้อมอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยผู้โดยสาร ภายใต้มาตรการ COVID Free Setting

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารที่เดินทางกลับภูมิลำเนารวมทั้งนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นและธรรมชาติที่งดงามของจังหวัดเชียงใหม่

โดยได้เตรียมพร้อมทั้งด้านบุคลากร เพื่อคอยช่วยเหลือและแนะนำผู้โดยสาร จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน กวดขันความพร้อมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในเขตปฏิบัติการการบิน ด้วยการสุ่มตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการตระเวนตรวจบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานทั้งในเขตการบิน และพื้นที่สาธารณะ

ท่าอากาศยานเชียงใหม่คาดผู้โดยสาร ช่วงเทศกาลปีใหม่ พุ่งวันละ 1.7 หมื่นคน

นอกจากนี้ ที่สำคัญที่สุดในยุคของการเดินทางแบบ New Normal คือการดูแลด้านสุขอนามัยของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ของรัฐมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรการ COVID Free Setting

โดยมีการตรวจคัดกรองผู้โดยสารด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตามจุดต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะพื้นผิวสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งจัดระยะห่างของการให้บริการ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนในกลุ่มผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจ ATK และฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ บริเวณประตูทางออกหมาย 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ซึ่งผู้โดยสาร ผู้เดินทางและผู้ใช้บริการที่สมัครใจ สามารถเข้ารับบริการตรวจ ATK และฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่าอากาศยานเชียงใหม่คาดผู้โดยสาร ช่วงเทศกาลปีใหม่ พุ่งวันละ 1.7 หมื่นคน

ขณะเดียวกันท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือผู้ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ หรือรถ TAXI ที่รับส่งผู้โดยสาร เพิ่มการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ อาทิ ชื่อ ที่อยู่ ช่วงเวลา และสถานที่ที่ไปรับ-ส่ง เพื่อประโยชน์ในการติดตามไทม์ไลน์ หากมีการร้องขอข้อมูลจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่คาดผู้โดยสาร ช่วงเทศกาลปีใหม่ พุ่งวันละ 1.7 หมื่นคน

สำหรับจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินในช่วงวันหยุดปีใหม่ มีเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 110-120 เที่ยวบิน คาดการณ์ว่าจะมี ผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 16,000-17,500 คน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความคับคั่งแออัดของจำนวนผู้โดยสารและการจราจรโดยรอบในบางช่วงเวลา จึงขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาสำหรับขั้นตอนการตรวจตามมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งขอความร่วมมือปฏิบัติตตามกฎการบินของสำนักงานการบินพลเรือนอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้เดินทางทุกคน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่คาดผู้โดยสาร ช่วงเทศกาลปีใหม่ พุ่งวันละ 1.7 หมื่นคน ท่าอากาศยานเชียงใหม่คาดผู้โดยสาร ช่วงเทศกาลปีใหม่ พุ่งวันละ 1.7 หมื่นคน