รถไฟพ่วงตู้โดยสารเต็มอัตรา เพิ่มขบวนรถพิเศษ รับการเดินทางช่วงปีใหม่ 2565

รถไฟพ่วงตู้โดยสารเต็มอัตรา เพิ่มขบวนรถพิเศษ รับการเดินทางช่วงปีใหม่ 2565

การรถไฟฯ พ่วงตู้โดยสารเต็มอัตรา พร้อมเพิ่มขบวนรถพิเศษ รองรับการเดินทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 สามารถรับผู้โดยสารได้สูงสุด 100,000 คนต่อวัน เข้มงวดมาตรการทางสาธารณสุข ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายเอกรัช กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ขอแจ้งย้ำถึงผู้โดยสารทุกคนว่า การให้บริการเดินรถในปัจจุบันยังคงให้บริการสถานีต้นทาง และปลายทางที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ตามปกติ  ไม่ได้มีการย้ายไปที่สถานีกลางบางซื่อแต่อย่างใด  พร้อมทั้งยังเปิดให้ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถโดยสารทางไกลสามารถเดินรถและหยุดให้บริการรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบางเขน สถานีหลักสี่ และสถานีดอนเมืองเดิม โดยให้เลื่อนการใช้เส้นทางการเดินรถพื้นที่โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่สถานีกลางบางซื่อออกไปก่อน  

รถไฟพ่วงตู้โดยสารเต็มอัตรา เพิ่มขบวนรถพิเศษ รับการเดินทางช่วงปีใหม่ 2565

สำหรับแผนการพิจารณาย้ายสถานีต้นทางและปลายทางฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างที่การรถไฟฯ ทำการศึกษารายละเอียด ตามข้อสั่งการของผู้ว่าการถไฟฯ ที่กำชับให้เจ้าหน้าที่จัดทำสถิติในทุกๆ ด้าน โดยมีผู้เชี่ยวชาญและสถาบันการศึกษาร่วมให้คำแนะนำเพื่อพิจารณาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน การขนส่งสินค้า การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในการเดินรถและจะประเมินแผนการเดินรถ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน เป็นที่ตั้งสูงสุด 

นายเอกรัช กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ขอแจ้งย้ำถึงผู้โดยสารทุกคนว่า การให้บริการเดินรถในปัจจุบันยังคงให้บริการสถานีต้นทาง และปลายทางที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ตามปกติ  ไม่ได้มีการย้ายไปที่สถานีกลางบางซื่อแต่อย่างใด  พร้อมทั้งยังเปิดให้ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถโดยสารทางไกลสามารถเดินรถและหยุดให้บริการรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบางเขน สถานีหลักสี่ และสถานีดอนเมืองเดิม โดยให้เลื่อนการใช้เส้นทางการเดินรถพื้นที่โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่สถานีกลางบางซื่อออกไปก่อน  

รถไฟพ่วงตู้โดยสารเต็มอัตรา เพิ่มขบวนรถพิเศษ รับการเดินทางช่วงปีใหม่ 2565

สำหรับแผนการพิจารณาย้ายสถานีต้นทางและปลายทางฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างที่การรถไฟฯ ทำการศึกษารายละเอียด ตามข้อสั่งการของผู้ว่าการถไฟฯ ที่กำชับให้เจ้าหน้าที่จัดทำสถิติในทุกๆ ด้าน โดยมีผู้เชี่ยวชาญและสถาบันการศึกษาร่วมให้คำแนะนำเพื่อพิจารณาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน การขนส่งสินค้า การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในการเดินรถและจะประเมินแผนการเดินรถ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน เป็นที่ตั้งสูงสุด 

นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ การรถไฟฯ ยังได้จัดตั้งศูนย์ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยการเดินทางแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565  พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ สารเสพติดของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถ และประจำสถานีก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนขบวนรถและบริเวณสถานีรถไฟ 

รถไฟพ่วงตู้โดยสารเต็มอัตรา เพิ่มขบวนรถพิเศษ รับการเดินทางช่วงปีใหม่ 2565

ตลอดจนดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ควบคู่กันอย่างเคร่งครัด โดยมีการตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าสถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง การรักษาระยะห่าง Social Distancing  พร้อมให้สแกนแอพพลิเคชั่น ไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Facebook แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

รถไฟพ่วงตู้โดยสารเต็มอัตรา เพิ่มขบวนรถพิเศษ รับการเดินทางช่วงปีใหม่ 2565
พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์