โชว์ทรัพย์สิน ผบ.เหล่าทัพพ้นเก้าอี้ “แอร์บูล” ทอ. “ชาติชาย” ทร. “ณัฐ” ปลัด กห.

โชว์ทรัพย์สิน ผบ.เหล่าทัพพ้นเก้าอี้ “แอร์บูล” ทอ. “ชาติชาย” ทร. “ณัฐ” ปลัด กห.

โชว์บัญชีทรัพย์สิน “ผู้บัญชาการเหล่าทัพ” พ้นเก้าอี้หลังเกษียณราชการ “พล.อ.อ.แอร์บูล” ผู้บัญชาการทหารอากาศ 108 ล้าน “พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน” ผู้บัญชาการทหารเรือ 29 ล้านบาท “พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ” มีพระพุทธรูปบูชา 10 องค์ ประเมินค่ามิได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บัญชาการเหล่าทัพกรณีพ้นจากตำแหน่ง 2 ราย ได้แก่ พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ กรณีพ้นตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) และ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน กรณีพ้นตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) รวมถึง พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ กรณีพ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม

  • “พล.อ.อ.แอร์บูล” พ้น ผบ.ทอ. 108.9 ล้านบาท

พล.อ.อ.แอร์บูล แจ้งมีทรัพย์สิน 20,590,105 บาท ได้แก่ เงินสด 3 แสนบาท เงินฝาก 9,744,685 บาท เงินลงทุน 4,553,483 บาท ยานพาหนะ 1 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 1,931,937 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 3,060,000 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,072,000 บาท มีรายจ่าย 9.8 แสนบาท

ส่วน รศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 88,370,854 บาท ได้แก่ เงินสด 2 แสนบาท เงินฝาก 6,903,173 บาท เงินลงทุน 6,026,085 บาท ที่ดิน 34,732,500 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 29,700,000 บาท (มีบ้านตึก 2 ชั้น ปลูกบนที่ดินทรัพย์สินฯ 1 หลัง ได้มาเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2562 จากมรดก มูลค่า 22 ล้านบาท) ยานพาหนะ 7 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 2,696,894 บาท ทรัพย์สินอื่น 7,412,200 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,018,200 บาท มีรายจ่าย 9.6 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สิน 108,960,960 บาท ไม่มีหนี้สิน

โชว์ทรัพย์สิน ผบ.เหล่าทัพพ้นเก้าอี้ “แอร์บูล” ทอ. “ชาติชาย” ทร. “ณัฐ” ปลัด กห.

ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2559 พล.อ.อ.แอร์บูล เป็นรองปลัดบัญชีทหารอากาศ ปี 2560 เป็นรองหัวหน้าคณะเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ปี 2561 เป็นปลัดบัญชีทหารอากาศ ปี 2562 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. กระทั่งได้ขึ้นเป็น ผบ.ทอ. เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา และได้เป็น ส.ว.ตามตำแหน่ง ส่วน รศ.ดร.พรรณระพี เป็นอาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • “พล.ร.อ.ชาติชาย” 29.2 ล้านบาท

พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน มีทรัพย์สิน 25,398,206 บาท ได้แก่ เงินฝาก 3,308,800 บาท เงินลงทุน 2,165,670 บาท ที่ดิน 9,894,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3,840,000 บาท ยานพาหนะ 1,530,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 2,141,736 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 2,518,000 บาท มีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 2,661,557 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,148,000 บาท มีรายจ่ายรวม 1,351,600 บาท

ส่วนนางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน คู่สมรส มีทรัพย์สิน 3,872,099 บาท ได้แก่ เงินฝาก 283,245 บาท สิทธิและสัมปทาน 348,354 บาท ทรัพย์สินอื่น 3,240,500 บาท ไม่มีหนี้สิน ไม่มีรายได้ มีรายจ่ายรวม 4 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 29,270,306 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 2,661,557 บาท

โชว์ทรัพย์สิน ผบ.เหล่าทัพพ้นเก้าอี้ “แอร์บูล” ทอ. “ชาติชาย” ทร. “ณัฐ” ปลัด กห.

ก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2559 พล.ร.อ.ชาติชาย เป็นปลัดบัญชีทหารเรือ ปี 2560 เป็นรองเสนาธิการทหารเรือ ปี 2561 เป็นเสนาธิการทหารเรือ ปี 2562 เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และขึ้นเป็น ผบ.ทร. เมื่อปี 2563 และได้เป็น ส.ว. ตามตำแหน่งด้วย

  • “พล.อ.ณัฐ” พ้น “ปลัด กห.” 29.5 ล้านบาท พระเครื่อง-พระพุทธรูปอื้อ

พล.อ.ณัฐ มีทรัพย์สิน 19,743,617 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,484,079 บาท เงินลงทุน 62,000 บาท ที่ดิน 5 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5.8 ล้านบาท ยานพาหนะ 1,395,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 717,238 บาท ทรัพย์สินอื่น 5,285,300 บาท มีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 607,565 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,305,000 บาท มีรายจ่ายรวม 1.2 ล้านบาท

นางรมิดา อินทรเจริญ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 9,770,418 บาท ได้แก่ เงินฝาก 32,127 บาท ที่ดิน 6 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 ล้านบาท ยานพาหนะ 3.6 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 28,291 บาท ทรัพย์สินอื่น 2,350,000 บาท ไม่มีหนี้สิน ไม่มีรายได้ มีรายจ่ายรวม 6 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 29,514,036 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 607,565 บาท

โชว์ทรัพย์สิน ผบ.เหล่าทัพพ้นเก้าอี้ “แอร์บูล” ทอ. “ชาติชาย” ทร. “ณัฐ” ปลัด กห.

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ พล.อ.ณัฐ แจ้งถือครอง ชุดพระพุทธรูปบูชา 10 องค์ ได้มาเมื่อ ธ.ค. 2557 ประเมินค่ามิได้ มีชุดพระเครื่อง 5 องค์ ได้มาเมื่อ ธ.ค. 2557 เช่นกัน มูลค่ารวม 1,635,000 บาท มีพระสมเด็จฯ 1 องค์ ได้มาเมื่อปี 2552 มูลค่า 1 ล้านบาท นาฬิกา 9 เรือน ได้มาระหว่างปี 2550-2558 มูลค่ารวม 1,935,300 บาท

ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2560 พล.อ.ณัฐ เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำ รมว.กลาโหม (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ปี 2560-2561 เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2561-2564 เป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ปี 2561-2564 เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม และปี 2562-2564 เป็น ส.ว.

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์