ทรัพย์สิน 12 ล้าน! “หมอโอภาส” อธิบดีกรมควบคุมโรค “คีย์แมน” แก้วิกฤติโควิด-19

ทรัพย์สิน 12 ล้าน! “หมอโอภาส” อธิบดีกรมควบคุมโรค “คีย์แมน” แก้วิกฤติโควิด-19

ทรัพย์สินรวม 12 ล้าน! “หมอโอภาส การย์กวินพงศ์” อธิบดีกรมควบคุมโรค “คีย์แมนสำคัญ” แก้ไขปัญหาโควิด-19 “ภริยา” ถือครองทองคำแท่ง หนัก 10 บาท 1.4 ล้าน มีสร้อยข้อมือ กำไลข้อมือ แหวนทองคำ เพียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี (ระหว่างเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์-อธิบดีกรมควบคุมโรค) โดยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา “หมอโอภาส” คือหนึ่งใน “คีย์แมนสำคัญ” ในการแก้ไขปัญหาโรคระบาดดังกล่าว รวมถึงร่วมแถลงข่าวกับ ศบค.ชี้แจงข้อเท็จจริงหลายครั้ง

นพ.โอภาส แจ้งมีทรัพย์สิน 8,328,149 บาท ได้แก่ เงินฝาก 903,001 บาท เงินลงทุน 2,828,182 บาท ที่ดิน 925,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 634,500 บาท ยานพาหนะ 4.2 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 2,617,464 บาท มีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 1,348,912 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,100,616 บาท เป็น เงินเดือน 973,224 บาท เงินประจำตำแหน่ง 348,000 บาท ค่ารถประจำตำแหน่ง 381,600 บาท เบี้ยประชุม 272,500 บาท ค่าตอบแทนจากกองทุนโลก 99,320 บาท ดอกเบี้ยเงินฝาก 387 บาท เงินปันผลกองทุน 15,584 บาท เงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 10,000 บาท รายจ่ายรวมต่อปี 1,282,800 บาท

ส่วนนางสุภาพร การย์กวินพงศ์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 3,832,289 บาท ได้แก่ เงินฝาก 421,853 บาท เงินลงทุน 2 แสนบาท ที่ดิน 925,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 634,500 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1,650,936 บาท ไม่มีหนี้สิน

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 257,980 บาท เป็นเงินเดือน 253,468 บาท ดอกเบี้ยเงินฝาก 311 บาท เงินครบกำหนดสัญญา 4,200 บาท รายจ่ายรวม 2.4 แสนบาท

ทรัพย์สิน 12 ล้าน! “หมอโอภาส” อธิบดีกรมควบคุมโรค “คีย์แมน” แก้วิกฤติโควิด-19

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นางสุภาพร คู่สมรส แจ้งถือครองสร้อยข้อมือทองคำ กำไลข้อมือทองคำ แหวนทองคำ ต่างหูทองคำ และทองคำแท่ง รวม 10 รายการ มูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท เช่น ทองคำแท่ง หนัก 10 บาท จำนวน 5 แท่ง ได้มาระหว่างปี 2554-2559 และปี 2561 รวมมูลค่า 1,407,500 บาท

ทรัพย์สิน 12 ล้าน! “หมอโอภาส” อธิบดีกรมควบคุมโรค “คีย์แมน” แก้วิกฤติโควิด-19

ก่อนหน้านี้ ระหว่างปี 2556-2559 นพ.โอภาส เป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรค ปี 2559-2560 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปี 2560-2561 เป็นรองปลัด สธ. ปี 2561-2563 เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก่อนจะขึ้นเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคในปัจจุบัน ขณะที่นางสุภาพร คู่สมรส เป็นข้าราชการบำนาญ กรมควบคุมโรค