"เชียงใหม่" สั่งปิด 3 สถานที่เสี่ยง ในพื้นที่ อ.สารภี - อ.จอมทอง - อ.ฝาง

"เชียงใหม่" สั่งปิด 3 สถานที่เสี่ยง ในพื้นที่ อ.สารภี - อ.จอมทอง - อ.ฝาง

"เชียงใหม่" สั่งปิด 3 สถานที่เสี่ยง ในพื้นที่อำเภอสารภี อำเภอจอมทอง และอำเภอฝาง สกัดโควิด-19 เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำนวน 3 สถานที่เสี่ยง

"เชียงใหม่" สั่งปิด 3 สถานที่เสี่ยง ในพื้นที่ อ.สารภี - อ.จอมทอง - อ.ฝาง

ทั้งสถานประกอบการและชุมชน ในพื้นที่อำเภอสารภี อำเภอจอมทอง และอำเภอฝาง ได้แก่

  • บริษัท เชียงใหม่ เมททัล ซัพพลาย จำกัด เลขที่ 357 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565
  • บริษัทวาย ซี จำกัด เลขที่ 401 หมู่ที่ 9 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565
  • บ้านขอบด้ง (หย่อมบ้านนอแล) หมู่ที่ 14 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565

"เชียงใหม่" สั่งปิด 3 สถานที่เสี่ยง ในพื้นที่ อ.สารภี - อ.จอมทอง - อ.ฝาง

ทั้งนี้ ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

 

พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยให้นายอำเภอในแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

"เชียงใหม่" สั่งปิด 3 สถานที่เสี่ยง ในพื้นที่ อ.สารภี - อ.จอมทอง - อ.ฝาง

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์