“ไอซ์แลนด์” ส่งวัคซีนไฟเซอร์ ช่วยไทยกว่า 1 แสนโดส

“ไอซ์แลนด์” ส่งวัคซีนไฟเซอร์ ช่วยไทยกว่า 1 แสนโดส

"รัฐบาลไอซ์แลนด์" จัดส่งวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ ให้กับประเทศไทยกว่า 1 แสนโดส แสดงมิตรที่ดีและสัมพันธ์ทางการทูต 50 ปี

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า  นายไกร มหาสันทนะ รองอธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ จำนวน 100,620 โดส ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ได้มอบให้แก่รัฐบาลไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีนายชำนาญ มาร์คเซียน วีรวรรณ รองกงสุลกิตติมศักดิ์ไอซ์แลนด์ประจำกรุงเทพฯ เป็นผู้แทนฝ่ายไอซ์แลนด์ และนางสาวรัตนาพร ตั้งวังวิวัฒน์ หัวหน้าศูนย์ประสานสุขภาพหนึ่งเดียว กรมควบคุมโรค เป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการรับมอบ

ไอซ์แลนด์ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงวัคซีนที่เท่าเทียมกันทั่วโลก การบริจาควัคซีนให้แก่ ประเทศไทยถือเป็นการแสดงไมตรีจิตของฝ่ายไอซ์แลนด์ที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นมิตรสำคัญของไทยมาเป็นเวลาเกือบ 50 ปี และเป็นผลมาจากความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุขของไทยและไอซ์แลนด์ และสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงออสโล ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมไอซ์แลนด์