พักหนี้ "ธนาคารออมสิน" ผ่านแอพฯ MyMo เช็คขั้นตอนครบจบ รีบทำก่อนหมดเขต

พักหนี้ "ธนาคารออมสิน" ผ่านแอพฯ MyMo เช็คขั้นตอนครบจบ รีบทำก่อนหมดเขต

วิธีการกดรับสิทธิพักหนี้ "ธนาคารออมสิน" ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo สามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการทำได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นี้

จากการที่ "ธนาคารออมสิน" ได้แจ้งขยายเวลาออกมาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19​ ออกไปอีก 3 เดือนไปจนถึงมีนาคม 2565 สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค.2564 แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการ (คลิกที่นี่)

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ออมสินขยายเวลาพักหนี้ตามความสมัครใจถึงมี.ค.65

- ลงทะเบียนพักหนี้ "ธนาคารออมสิน" ต่ออีก 3 เดือนที่นี่ รีบเลยก่อนหมดเขต

 

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ดังกล่าว ลูกหนี้จะต้องลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ ขอเข้าร่วมมาตรการผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือติดต่อที่สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ หรือสามารถทำได้ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ของ ธนาคารออมสิน 

 

วิธีการกดรับสิทธิพักหนี้ "ธนาคารออมสิน" ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo 

 

การเข้าร่วมมาตรการโดยรอ SMS แจ้งการเปิดสิทธิ์ที่ แอพพลิเคชั่น MyMoจากนั้น กดรับสิทธิ์ที่ MyMo

 

พักหนี้ "ธนาคารออมสิน" ผ่านแอพฯ MyMo เช็คขั้นตอนครบจบ รีบทำก่อนหมดเขต

 

การเข้าเมนูเลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย ผ่าน MyMo

 

เข้าสู่เมนู “เลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย” วิธีที่ 1

 

พักหนี้ "ธนาคารออมสิน" ผ่านแอพฯ MyMo เช็คขั้นตอนครบจบ รีบทำก่อนหมดเขต

 

เข้าสู่เมนู “เลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย” วิธีที่ 2

 

พักหนี้ "ธนาคารออมสิน" ผ่านแอพฯ MyMo เช็คขั้นตอนครบจบ รีบทำก่อนหมดเขต

 

การทำรายการเลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย ผ่าน MyMo

 

พักหนี้ "ธนาคารออมสิน" ผ่านแอพฯ MyMo เช็คขั้นตอนครบจบ รีบทำก่อนหมดเขต

 

พักหนี้ "ธนาคารออมสิน" ผ่านแอพฯ MyMo เช็คขั้นตอนครบจบ รีบทำก่อนหมดเขต

 

พักหนี้ "ธนาคารออมสิน" ผ่านแอพฯ MyMo เช็คขั้นตอนครบจบ รีบทำก่อนหมดเขต

 

 

การตรวจสอบแผนการชำระหนี้และขอรับสัญญา

 

พักหนี้ "ธนาคารออมสิน" ผ่านแอพฯ MyMo เช็คขั้นตอนครบจบ รีบทำก่อนหมดเขต

 

การตรวจสอบแผนการชำระหนี้และอ่านสัญญาครั้งต่อไป

 

พักหนี้ "ธนาคารออมสิน" ผ่านแอพฯ MyMo เช็คขั้นตอนครบจบ รีบทำก่อนหมดเขต

 

พักหนี้ "ธนาคารออมสิน" ผ่านแอพฯ MyMo เช็คขั้นตอนครบจบ รีบทำก่อนหมดเขต

 

CR : ธนาคารออมสิน