"นนทบุรี" พบผู้ติดเชื้อโควิด 46 ไม่มีอาการ 11 ราย

"นนทบุรี" พบผู้ติดเชื้อโควิด 46 ไม่มีอาการ 11 ราย

"นนทบุรี" พบผู้ติดเชื้อโควิด 46 แสดงอาการ 35 ราย ไม่แสดงอาการ 11 ราย ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน บริษัท นักเรียน นักศึกษา

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ พบจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 46 ราย เป็นเพศหญิง 23 ราย เพศชาย 23 ราย ต่างชาติ 7 ราย (กัมพูชา 6 ราย พม่า 1 ราย)

ภูมิลำเนา

 • อำเภอเมือง 14 ราย
 • อำเภอบางใหญ่ 10 ราย
 • อำเภอบางบัวทอง 9 ราย
 • อำเภอปากเกร็ด 7 ราย
 • อำเภอบางกรวย 6 ราย
 • อำเภอไทรน้อย 0 ราย

มีอาการ 35 ราย คิดเป็น 76.09 % ไม่มีอาการ 11 ราย คิดเป็น 23.91 %

ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ

- ไม่เคยได้รับวัคซีน 21 ราย คิดเป็น 45.65%

- รับวัคซีน 1 เข็ม 2 ราย คิดเป็น 4.34%

 • Moderna = 1 ราย

- รับวัคซีน 2 เข็ม 20 ราย คิดเป็น 43.48%

 • Sinovac I + Sinovac II = 0 ราย
 • Sinovac I + AstraZeneca II = 2 ราย
 • Sinovac I + Pfizer II = 0 ราย
 • Sinopharm I + Sinopharm II = 1 ราย
 • Sinopharm I + AstraZeneca II = 0 ราย
 • Sinopharm I + Moderna II = 0 ราย
 • AstraZeneca I + AstraZeneca II = 16 ราย
 • AstraZeneca I + Pfizer II = 0 ราย
 • AstraZeneca I+ Moderna II = 0 ราย
 • Pfizer I + Pfizer II = 1 ราย
 • Moderna I+ Moderna II = 0 ราย

- รับวัคซีน 3 เข็ม 3 ราย คิดเป็น 6.51%

 • Sinovac I+ Sinovac II+ Pfizer III = 1 ราย
 • Sinovac I+ Sinovac II+ Moderna III = 1 ราย
 • Sinopharm I+ Sinopharm II+Pfizer III = 1 ราย

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 46 ราย

- พนักงาน บริษัท S.S. 14 อำเภอบางใหญ่ 6 ราย

- พนักงานบริษัท 4 ราย

- นักเรียน 4 ราย

- นักศึกษา 4 ราย

- ค้าขาย 3 ราย

- รับจ้าง 3 ราย

- พนักงานบริษัท ทรูดิจิตอล 2 ราย

- กลับจากประเทศอังกฤษ 1 ราย

กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่

- คนส่งอาหาร เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

- เทศบาลเมืองบางบัวทอง

- พนักงาน บริษัท อีซุซุ

- สถาปนิก

\"นนทบุรี\" พบผู้ติดเชื้อโควิด 46 ไม่มีอาการ 11 ราย