นายกฯ เดินหน้าส่งเสริมอาชีพ "ผู้พิการ" ย้ำให้ความสำคัญ "กลุ่มเปราะบาง"

นายกฯ เดินหน้าส่งเสริมอาชีพ "ผู้พิการ" ย้ำให้ความสำคัญ "กลุ่มเปราะบาง"

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ให้ความสำคัญกับ "กลุ่มเปราะบาง" เดินหน้าส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ "ผู้พิการ" ภายหลังยุคโควิด-19

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้ความสำคัญกับโอกาสในสังคมเพื่อให้ "กลุ่มเปราะบาง" ทุกคนมีการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนคือ ได้เปิดโอกาสให้ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (The Asia-Pacific Development Center on Disability: APCD) เข้ามาถ่ายทำโครงการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเผยแพร่ประเด็นธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม (Disability Inclusive Business: DIB) ณ ร้าน APCD 60+ Plus Bakery and Chocolate Café สาขาทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2564 ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ความสามารถ ส่งเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพให้ "ผู้พิการ" และ "กลุ่มเปราะบาง"

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดร้าน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การส่งเสริมโอกาสให้ "ผู้พิการ" สามารถฝึกอาชีพและให้ดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยการฝึกอบรมในรูปแบบการฝึกจากสถานที่จริง ปฏิบัติจริง และขายจริง สะท้อนเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการทำตามพันธสัญญาที่จะดูแลคนไทยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ "กลุ่มเปราะบาง"

โฆษกรัฐบาล กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) เป็นศูนย์พัฒนาระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สำหรับคนพิการในภูมิภาคนี้ ก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพฯ เป็นผลสืบเนื่องจากทศวรรษคนพิการแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในปี 2536-2545 และความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐบาลไทย องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) รัฐบาลญี่ปุ่น APCD ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ สำหรับเอเชียและแปซิฟิก หรือแอสแคป (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสิทธิสําหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

 

พิสูจน์อักษรโดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์