ผลวิจัยชี้ซิโนแวค 3 เข็มยังไม่พอป้องโอมิครอน

ผลวิจัยชี้ซิโนแวค 3 เข็มยังไม่พอป้องโอมิครอน

คณะนักวิจัยฮ่องกงผยผลการวิจัยล่าสุด ฉีดวัคซีนซิโนแวค 3 โดส ยังสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้ไม่มากพอ

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน ผลการศึกษาล่าสุดโดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงและมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยสุขภาพและการแพทย์ และรัฐบาลฮ่องกงพบว่า วัคซีนไฟเซอร์-ไบออนเทคเมื่อฉีดเป็นเข็มสามหลังจากฉีดไฟเซอร์-ไบออนเทคไปแล้วสองเข็มหรือหลังฉีดวัคซีนซิโนแวค สามารถสร้างภูมิคุ้มกันในระดับป้องกันโอมิครอนได้

ด้านไฟเซอร์และไบออนเทค พันธมิตรจากเยอรมนี เคยกล่าวว่า ผลการทดสอบในห้องทดลอง วัคซีน 3 เข็มของตนสามารถลบล้างฤทธิ์สายพันธุ์โอมิครอนได้

แถลงการณ์ไม่ได้ระบุจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ ซิโนแวคไม่ได้ให้ความเห็นกับรอยเตอร์

ทั้งนี้ วัคซีนโคโรนาแวคของซิโนแวค และวัคซีน BBIBP-CorV ของรัฐวิสาหกิจซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนหลักที่จีนใช้ในประเทศและส่งออก ซึ่งซิโนฟาร์มยังมีวัคซีนอีกตัวใช้ในจีน

สำหรับฮ่องกงใช้วัคซีนซิโนแวคและไฟเซอร์-ไบออนเทค แต่คนที่อายุระหว่าง 12-17 ปีใช้เฉพาะไบออนเทคเท่านั้น