มทบ.32 เปิด “บ้านป่องนัก” พลับพลาที่ประทับ สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่

มทบ.32 เปิด “บ้านป่องนัก” พลับพลาที่ประทับ สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่

มทบ. 32 ลำปาง เปิด “บ้านป่องนัก” พลับพลาที่ประทับ สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ให้ประชาชนศึกษาประวัติศาสตร์ สมบัติอันล้ำค่า

พล.ต.อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานการแถลงข่าว “บ้านป่องนัก” พลับพลาที่ประทับ สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าให้ประชาชนชาวจังหวัดลำปาง เห็นความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สมบัติอันล้ำค่าของชาวไทยและชาวจังหวัดลำปาง

มทบ.32 เปิด “บ้านป่องนัก” พลับพลาที่ประทับ สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่

 

สำหรับ "บ้านป่องนัก" เคยใช้เป็นพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลพายัพ เมื่อเดือนมกราคม 2469 ต่อมาเดือนมีนาคม 2501 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จประทับระหว่างทรงเยี่ยมราษฎรภาคเหนือก็ใช้พลับพลาที่ประทับอีกครั้งหนึ่ง

มทบ.32 เปิด “บ้านป่องนัก” พลับพลาที่ประทับ สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่

 

 

การเรียกชื่อบ้านป่องนักเป็นการเรียกตามลักษณะการก่อสร้างบ้านในภาษาเหนือ ซึ่ง ป่อง หมายถึง “หน้าต่าง” นัก หมายถึง “มาก” เมื่อรวมกันแล้วจึงมีความหมายคือ บ้านที่หน้าต่างจำนวนมาก มีลักษณะเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ยกพื้นเตี้ย ขนาดกว้าง 19 เมตร ยาว 25 เมตร ชั้นล่างสูงจากพื้นดิน 80 เซนติเมตร มีหน้ามุขแบบ 5 เหลี่ยม จำนวน 5 มุข หลังคาทรงพีระมิด ตัวบ้านเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแบบคลาสสิก สมัยกรีก ราวศตวรรษที่ 13 ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบไทย มีหน้าต่างแบบแป้นเกล็ด ทั้งบานแบะและบานกระทุ้ง มากถึง 250 บาน ช่องหน้าต่าง 469 ช่อง ควบคุมการก่อสร้างโดย พ.ท.พระมหาณรงค์เรืองเดช ผู้บังคับกองทัพที่ 1 กรมทหารราบที่ 17 ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 16,000 บาท (ในยุคสมัยนั้น) หากคิดเป็นราคาในปัจจุบันนี้คงประมาณค่ามิได้

 ภายในบ้านป่องนัก ได้มีการแสดงเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดลำปาง และศิลปวัฒนธรรม ตลอดทั้งอาวุธยุทธภัณฑ์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และเครื่องใช้สมัยสงครามและของทหารกล้าในอดีตในแต่ละสมรภูมิ อีกทั้งเครื่องใช้ส่วนพระองค์อีกจำนวนหนึ่ง ภายในบ้านยังคงสภาพงห้องทรงงาน ห้องเสวย ห้องบรรทม ซึ่งยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดี เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเกิดความภาคภูมิใจ โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ในวัน และเวลาราชการ โทรศัพท์ 054 – 225941 – 3 ต่อ 72318

กองทัพบก ให้ความสำคัญกับบ้านป่องนักที่เป็นสมบัติล้ำค่าและความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ของมณฑลพายัพ จึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์ทหาร และมอบหมายให้มณฑลทหารบกที่ 32 ดำเนินการดูแลสมบัติอันล้ำค่านี้ร่วมกับชาวจังหวัดลำปางและชาวไทย ในการบูรณะปรับปรุง ซ่อมแซม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ให้ “บ้านป่องนัก” มีความงดงามและคงสภาพเดิมไว้ทุกประการ เพื่อเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อมูล และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับความเป็นเอกราชและความเป็นไทย ไว้ให้ลูกหลานสืบไป