อัพเดทล่าสุด สลากกินแบ่งรัฐบาล "ลอตเตอรี่" 80 บาทอยู่ที่ไหนบ้าง

อัพเดทล่าสุด สลากกินแบ่งรัฐบาล "ลอตเตอรี่" 80 บาทอยู่ที่ไหนบ้าง

อัพเดทล่าสุด สลากกินแบ่งรัฐบาล "ลอตเตอรี่" 80 บาทอยู่ที่ไหนบ้าง โดยของขวัญปีใหม่ 2565 จากรัฐบาลในโครงการ "สลาก 80" ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการขยายจุดจำหน่ายเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

เปิดรายละเอียดโครงการ "สลาก 80" ขาย "สลากกินแบ่งรัฐบาล" หรือ "ลอตเตอรี่" ราคา 80 บาท ซึ่งเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ 2565 จากรัฐบาล โดย "สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล" ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการขยายจุดจำหน่ายโครงการในปี 2565 และได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการไว้ 2 ระยะด้วยกัน

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- แกะกล่อง "ของขวัญปีใหม่" กระทรวงการคลัง

 

ระยะที่ 1 ขยายในเชิงลึก เขตกรุงเทพมหานคร และ จ.นนทบุรีเพิ่มเติม จำนวน 34 จุดจำหน่าย (จากบัญชีสำรองปี 2564) รวมกับของเดิมเป็น 74 จุดจำหน่าย โดยจะเริ่มจำหน่าย "สลากกินแบ่งรัฐบาล" หรือ "ลอตเตอรี่" งวดแรกในงวดวันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

 

ระยะที่ 2 ขยายจุดจำหน่ายในเชิงกว้าง โดยเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายขยายทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวนไม่เกิน 1,000 จุดจำหน่าย สำหรับผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้กำหนดเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายโครงการ "สลาก 80" โดยมีระยะเวลาในการขึ้นบัญชีสำรอง 1 ปีนับตั้งแต่วันที่มีประกาศของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายโครงการ "สลาก 80" รายใดสละสิทธิ หรือกรณีถูกตรวจพบว่า ไม่ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด จะเรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรองลำดับถัดไปของจังหวัดนั้นทดแทน เพื่อให้จำนวนของจุดจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” ยังครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดต่อไป ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 - 24 มกราคม 2565

 

 

โดยประชาชนจะสามารถหาซื้อสลากได้ในราคา 80 บาทจากจุดจำหน่ายสลาก 80 ได้ทั่วประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

 

ตรวจสอบรายชื่อจุดจำหน่าย ลอตเตอรี่ราคา 80 บาทในปัจจุบัน เช็คจุดจำหน่าย (คลิกที่นี่) หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "GLO Lottery" และสามารถค้นหาจุดจำหน่าย GLO Official Sellers ซึ่งมีขั้นตอนการค้นหาโดยเข้าแอพฯ GLO Lottery , เลือกเมนู , เลือกจุดจำหน่ายสลาก , พิมพ์ GOS ในช่องค้นหาสถานที่