“เงินเดือนข้าราชการ” ตลอดปี 2565 เงินเดือน-บำนาญ โอนเข้าวันไหน?

“เงินเดือนข้าราชการ” ตลอดปี 2565 เงินเดือน-บำนาญ โอนเข้าวันไหน?

เปิดปฏิทินกำหนดวันจ่าย “เงินเดือนข้าราชการ ปี 2565“ ทั้งเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการเกษียณ ผู้รับบำนาญ รับเงินเดือน โอนเข้าวันไหนบ้าง ตลอดปี 2565

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รวมถึงข้าราชการเกษียณ และผู้รับบำนาญ ฟังทางนี้ ! ล่าสุด กรมบัญชีกลาง เปิดปฏิทินวันจ่าย เงินเดือนข้าราชการ ประจำปี 2565 สำหรับทุกกลุ่ม ซึ่งมีการโอนจ่ายคนละวันกัน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : เปิดปฏิทิน "เงินเดือนข้าราชการ ปี 2566" ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ รับเงินวันไหน

โดยข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง ระบุวันโอนเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการ สำหรับทั้งปี 2565 แยกรายเดือน ดังนี้

 ปฏิทินการจ่าย “เงินเดือนข้าราชการ” และ “ค่าจ้างลูกจ้างประจำ” ปี 2565 

 • มกราคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 26 มกราคม 2565
 • กุมภาพันธ์ 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
 • มีนาคม 2565   เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565
 • เมษายน 2565   เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
 • พฤษภาคม 2565   เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
 • มิถุนายน 2565   เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
 • กรกฎาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 • สิงหาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
 • กันยายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565
 • ตุลาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565
 • พฤศจิกายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
 • ธันวาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565

ปฏิทินการจ่ายเงินเงินเดือนข้าราชการ ปี 2565

ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของ “ผู้รับบำนาญ” ปี 2565 

 • มกราคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
 • กุมภาพันธ์ 2565  เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
 • มีนาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
 • เมษายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
 • พฤษภาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565
 • มิถุนายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
 • กรกฎาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565
 • สิงหาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565
 • กันยายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
 • ตุลาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565
 • พฤศจิกายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
 • ธันวาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565

ปฏิทินการจ่ายเงินเงินเดือนข้าราชการ ปี 2565

------------------------

อ้างอิง : กรมบัญชีกลาง

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์