รวม "แบงก์รัฐ" แจก "ของขวัญปีใหม่" 2565

รวม "แบงก์รัฐ" แจก "ของขวัญปีใหม่" 2565

รวม "ของขวัญปีใหม่" จาก "แบงก์รัฐ" ทั้ง "ออมสิน" "ธ.ก.ส." "ธอส." "SME D Bank" "EXIM Bank" "ธนาคารอิสลาม" ที่มอบให้ประชาชนทั่วไป ผ่านบริการทางการเงินต่างๆ

เริ่มต้นปีใหม่ 2022 "ธนาคารของรัฐ" หรือกลุ่ม "แบงก์รัฐ" ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร "ออมสิน", ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ "ธ.ก.ส.", ธนาคารอาคารสงเคราะห์ "ธอส.", ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย "SME D Bank", ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย "EXIM Bank", ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย และ "บสย." โดยมอบของขวัญสำหรับประชาชนทั่วไป ผ่านบริการทางการเงินต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้ 

 

 1. ธนาคารออมสิน 

- รับเงินคืนเข้าบัญชี 500 บาท

"ออมสิน" เปิดโครงการ “วินัยดีมีเงิน” สำหรับลูกค้าสินเชื่อเดิมที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 แสนบาท มีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี ปัจจุบันมีสถานะหนี้ปกติ ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือประวัติการตัดหนี้สูญ จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี 500 บาท โดยธนาคารจะแจ้งสิทธิให้ลูกค้าที่มีคุณสมบัติดังกล่าวทาง MyMo และรับสิทธิภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 โดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- เพิ่มรางวัลสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี พิเศษ 1 ล้านบาท 20 รางวัล

โครงการ "สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลองปีใหม่ 2565" เพิ่มรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท จำนวน 20 รางวัล รวมเป็นเงิน 20 ล้านบาท ให้คนฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดย กำหนดออกรางวัล 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2565 จำนวน 10 รางวัล และครั้งที่ 2 วันที่ 16 เมษายน 2565 จำนวน 10 รางวัล

 

รวม "แบงก์รัฐ" แจก "ของขวัญปีใหม่" 2565

 

 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

"ธ.ก.ส." โครงการชำระดีมีคืน ตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและภัยโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ปีบัญชี 2564

คืนดอกเบี้ยให้ลูกค้าที่ชำระหนี้ดี ในอัตรา 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง สูงสุดรายละ 1,000 บาท ทั้งนี้เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือโทร 02-555-0555

รวม "แบงก์รัฐ" แจก "ของขวัญปีใหม่" 2565

 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 

"ธอส." มอบของขวัญปีใหม่ลูกค้า "สินเชื่อบ้าน" ผ่อนดี 48 เดือน ชำระเงินกู้ผ่านแอพพลิเคชั่น GHB ALL รับเงิน 500 บาท / 1,000 บาท

- กลุ่มที่ 1 รับเงิน 1,000 บาท
- กลุ่มที่ 2 รับเงิน 500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขา หรือโทร 02-645-9000

รวม "แบงก์รัฐ" แจก "ของขวัญปีใหม่" 2565

 

 4. SME D Bank 

"SME D Bank" มอบของขวัญให้ "เอสเอ็มอี" จัดแคมเปญ "SMEs Happy" เติมทุน ฟรี! ค่าประเมินหลักประกัน เติมทุนสินเชื่อ วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท ผ่อนสบายนาน 10 ปี หนุนเอสเอ็มอีไทยนำไปใช้เสริมสภาพคล่อง เดินหน้าธุรกิจลื่นไหล พิเศษยื่นกู้ระหว่าง 4 ม.ค.- 31 มี.ค.65 ฟรี! ค่าประเมินหลักประกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1357

รวม "แบงก์รัฐ" แจก "ของขวัญปีใหม่" 2565 รวม "แบงก์รัฐ" แจก "ของขวัญปีใหม่" 2565

 

 5. EXIM Bank 

"EXIM Bank" ปันยิ้ม ปันสุข มาตรการของขวัญปีใหม่ ปี 2565 (ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี)

- สินเชื่อเอ็กซิม Biz Transformation Loan เพื่อผู้ประกอบการปรับตัวในยุค Next Normal วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ใน 24 เดือนแรก

- สินเชื่อเอ็กซิม Jump Start เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการหลัง Covid-19 วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ใน 2 เดือนแรก

ทั้งนี้ บริการประกันการส่งออก เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการส่งออกได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ผู้เอาประกันรายใหม่ ฟรี ค่าวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน 1 รายต่อกรมธรรม์ จำกัดเพียง 50 รายแรก ผู้เอาประกันรายเดิม ส่วน 50% ค่าวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน 2 รายต่อกรมธรรม์ มูลค่าสูงสุด 3,000 บาทต่อราย

รวม "แบงก์รัฐ" แจก "ของขวัญปีใหม่" 2565

 6. ธนาคารอิสลาม 

แคมเปญของขวัญปีใหม่ 2565 ของธนาคารอิสลาม 

- ลดอัตรากำไรสำหรับสินเชื่ออุปโภคบริโภค -0.25% เฉพาะในปีแรก สำหรับโครงการสินเชื่อที่ธนาคารกำหนด

- ลดอัตรากำไรสำหรับสินเชื่อธุรกิจ -0.50% เฉพาะในปีแรก สำหรับประเภทสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลาสำหรับโครงการสินเชื่อ SMEs Bank to Ibank

ทั้งนี้พิเศษ ยกเว้นค่าธรรมเนียม Front and fee ยกเว้นค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา ยกเว้นค่าประเมินหลักประกัน (เฉพาะสินเชื่ออุปโภคบริโภค) สำหรับลูกค้าใหม่ ที่ยื่นคำขอสินเชื่อภายใน 31 ม.ค. 65 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 1302

 

รวม "แบงก์รัฐ" แจก "ของขวัญปีใหม่" 2565

 

 7. บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

สำหรับลูกหนี้ที่ประนอมหนี้กับ บสย. ที่ยื่นคำขอระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 ลดค่างวดสูงสุด 80% ของค่างวดเดิม จ่ายขั้นต่ำ 500 บาทต่องวด ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน สิ้นสุดไม่เกินเดือนมิ.ย. 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บสย. Call Center 02-890-9999

 

รวม "แบงก์รัฐ" แจก "ของขวัญปีใหม่" 2565

อ้างอิง: ออมสิน, ธอส., SME D Bank

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์