7 เขตริมเจ้าพระยา เฝ้าระวัง "น้ำทะเลหนุนสูง" ถึง 27 ธ.ค.นี้

7 เขตริมเจ้าพระยา เฝ้าระวัง "น้ำทะเลหนุนสูง" ถึง 27 ธ.ค.นี้

กทม. เตรียมพร้อม 7 เขตริมเจ้าพระยา และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมแม่น้ำ เฝ้าระวัง "น้ำทะเลหนุนสูง" ไปจนถึง 27 ธ.ค.นี้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้ง 7 เขต ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องภาวะน้ำทะเลหนุนสูงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 27 ธ.ค. 64 ตามการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เรื่อง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยคาดหมายบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือและพื้นที่ใกล้เคียงระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ 1.70 - 1.90 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ โดยเฉพาะสำนักงานเขตที่มีพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและมีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ ได้แก่ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตบางกอกน้อย และเขตคลองสาน  ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบกับประชาชนจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมโดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมถาวร และแนวกระสอบทรายที่ได้เรียงไว้โดยเฉพาะบริเวณบ้านเรือนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ แนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมแม่น้ำ จากเดิมความสูงของแนวกระสอบทรายที่เรียงแล้วอยู่ที่ระดับประมาณ +2.30 ม.รทก.ถึง +2.40 ม.รทก. (เมตร จากระดับทะเลปานกลาง) 

7 เขตริมเจ้าพระยา เฝ้าระวัง "น้ำทะเลหนุนสูง" ถึง 27 ธ.ค.นี้

ปัจจุบันได้เสริมแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวให้มีความสูงอยู่ที่ระดับ +2.60 ม.รทก. พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังในช่วงก่อนเวลาที่น้ำจะขึ้นทุกวันตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ รวมถึงการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำที่ได้ติดตั้งไว้แล้วตามบ่อสูบน้ำต่าง ๆ ตามแนวริมแม่น้ำทุกจุดเพื่อให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ในทันที พร้อมจัดเตรียมรถสูบน้ำเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต) 4 คัน จำนวน 4 หน่วย เตรียม Big Bag 200 ใบ ตะกร้าใส่ทรายสำหรับเรียงกระสอบ 5,150 ใบ และพนังกั้นน้ำฉุกเฉิน 9 เส้น (ความยาวเส้นละ 15 เมตร) กระสอบเปล่า 49,640 ใบ กระสอบบรรจุแล้ว 4,250 ใบ

สำหรับการดำเนินการในแต่ละเขตมี  ดังนี้

สำนักงานเขตยานนาวา จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ที่จำเป็น และกระสอบทรายจำนวน 500 ถุง จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจรกรณีเกิดเหตุ และประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในชุมชนโรงสี เขตยานนาวา ทราบข่าวน้ำทะเลหนุน เพื่อให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

7 เขตริมเจ้าพระยา เฝ้าระวัง "น้ำทะเลหนุนสูง" ถึง 27 ธ.ค.นี้

สำนักงานเขตบางกอกน้อย จัดเตรียมกระสอบทราย เครื่องสูบน้ำ และเจ้าหน้าที่ประจำจุดที่คาดว่าประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะบริเวณนอกแนวเขื่อนหรือนอกแนวคันป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) ผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่พักอาศัยในจุดเสี่ยงน้ำท่วม หรือที่อยู่นอกแนวเขื่อน หรือนอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ระมัดระวัง ป้องกัน และเตรียมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดจากน้ำทะเลหนุนสูง พร้อมทั้งแจ้งช่องทางการรับแจ้งเหตุความเดือดร้อนและการขอรับความช่วยเหลือกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

สำนักงานเขตดุสิต ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในบริเวณจุดที่มีรอยรั่วขณะน้ำทะเลหนุนสูงในซอยสามเสน 13 ก่อนช่วงเวลาน้ำทะเลหนุนสูงเจ้าหน้าที่ระบายน้ำจะเข้าสตาร์ทเดินเครื่องสูบน้ำ เลี้ยงน้ำไม่ให้เข้าพื้นที่หลังแนวคันกั้นน้ำ กรณีหากมีน้ำรั่วเข้าพื้นที่เกินกว่ากำลังเครื่องสูบน้ำ สำนักงานเขตดุสิตได้เตรียมพร้อมสำรองกระสอบทรายไว้สำหรับวางกั้นเปลี่ยนทิศทางน้ำให้ไหลลงระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครทันที นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสำรวจจุดเสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ จุดที่เป็นฟันหลอ จุดที่มีรอยรั่ว และจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยในกรณีเร่งด่วน สำนักงานเขตดุสิตสามารถประสานขอความร่วมมือสำนักการระบายน้ำ จิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานทหารในพื้นที่ สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ เพื่อร่วมช่วยกันแก้ไข บรรเทา หรือลดความเสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ทันที

สำนักงานเขตคลองสาน ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอันเนื่องมาจากน้ำทะเลหนุนสูง ผ่านทุกช่องทางให้ประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนและพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะชุมชนที่นอกคันกั้นน้ำได้รับทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ ได้จัดเรียงกระสอบทรายเสริมความสูงของแนวป้องกันน้ำถาวรที่มีระดับต่ำ และในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร เพื่อป้องกันน้ำล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่และผิวจราจร พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในการเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร หรือให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย และจัดเก็บขยะและใบไม้หน้าตะแกรงช่องรับน้ำฝน เพื่อเร่งระบายน้ำ กรณีเกิดน้ำท่วมขัง

สำนักงานเขตบางคอแหลม จัดเตรียมบุคลากรเขตบางคอแหลมพร้อมออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงในทันที ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งได้ตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงอยู่เป็นประจำและวางแนวกระสอบทรายป้องกันในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและบริเวณแนวป้องกันที่มีระดับต่ำ เพื่อป้องกันผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูง และได้ออกประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหนุนสูง ให้ประชาชนที่พักอาศัยในจุดเสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและนอกแนวคันกั้นน้ำ ระมัดระวังเตรียมป้องกันผลกระทบจากผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูง 

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้มีการจัดเตรียมกระสอบทราย เครื่องสูบน้ำ และเจ้าหน้าที่ประจำจุด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) คณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเป็นระยะ ๆ โดยแจ้งช่องทางการรับแจ้งเหตุความเดือดร้อนและการขอรับความช่วยเหลือจากประชาชนถึงหน่วยงาน ที่สายด่วน 1555 และที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2234 3460 ตลอด 24 ชั่วโมง 

สำนักงานเขตพระนคร ได้เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ รวมถึงระบบสื่อสารสำรอง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงอย่างทันท่วงที พร้อมทั้งตรวจสอบความแข็งแรงและจุดรั่วซึมของแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ รวมถึงจัดเรียงกระสอบทรายในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและบริเวณแนวป้องกันที่มีระดับต่ำ เพื่อป้องกันน้ำล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่และผิวจราจรในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ผ่านพ้นฤดูฝนมาแล้ว เขื่อนต่าง ๆ ในแม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้ลดปริมาณการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนลง ทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในระดับต่ำ คาดการณ์ว่าเมื่อน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบทำให้น้ำล้นตลิ่งได้

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ทางเว็บไซต์ สำนักการระบายน้ำ http://dds.bangkok.go.th/ และเว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com หรือทางเฟซบุ๊ก ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร @BKK_BEST และเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ https://www.facebook.com/prbangkok หรือทางทวิตเตอร์ @BKK_BEST และทวิตเตอร์ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ @pr_bangkok

7 เขตริมเจ้าพระยา เฝ้าระวัง "น้ำทะเลหนุนสูง" ถึง 27 ธ.ค.นี้