ประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 7 พายุไต้ฝุ่น "ราอี"

ประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 7 พายุไต้ฝุ่น "ราอี"

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ฉบับที่ 7 พายุไต้ฝุ่น "ราอี" คาดเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำ ในคืนนี้ และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย

ประกาศากรมอุตุนิยมวิทย "พายุไต้ฝุ่น “ราอี”" ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (20 ธ.ค. 2564) พายุไต้ฝุ่น “ราอี” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 16.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 110.8 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือ ด้วยความเร็วประมาณ 22 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำ ประเทศจีน ในคืนนี้ (20 ธ.ค. 64) และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับในระยะถัดไป โดยพายุไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย
 

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

        ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 05.00 น.

        กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น.

       

        (ลงชื่อ) ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

        (นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์)

        อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 7 พายุไต้ฝุ่น "ราอี"