คลังย้ำปิดสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 - ยิ่งใช้ยิ่งได้​ สิ้นปีนี้​​

คลังย้ำปิดสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 - ยิ่งใช้ยิ่งได้​ สิ้นปีนี้​​

คลังย้ำปิดสิทธิคนละครึ่ง - ยิ่งใช้ยิ่งได้​ สิ้นปีนี้​ เร่งผู้มีสิทธิใช้จ่าย เผยยอดใช้จ่ายล่าสุดเฟส 3 พุ่งกว่า​ 2 แสนล้าน​ โดยใช้สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มกว่า 8​ หมื่นล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีความคืบหน้า ดังนี้ 

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 26.3 ล้านราย จากผู้ได้รับสิทธิจำนวน 27.98 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 204,325 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 103,901.1 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 100,423.9 ล้านบาท

และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 81,255.2 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 32,786.3 ล้านบาท ร้าน OTOP 9,777.9 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 76,750.3 ล้านบาท ร้านบริการ 3,521 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 234.3 ล้านบาท 

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีประชาชนผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 91,952 ราย จากผู้ได้รับสิทธิจำนวนกว่า 4.9 แสนราย โดยมียอดใช้จ่ายสะสม ส่วนประชาชนรวม 3,789 ล้านบาท มีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher 3,064 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าสะสม e-Voucher ทั้งสิ้นกว่า 353.8 ล้านบาท และมูลค่าการใช้จ่ายสะสมส่วน e-Voucher 286.6 ล้านบาท

มียอดใช้จ่ายสะสมรวมส่วนประชาชนและ e-Voucher แบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 190.2 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 208.7 ล้านบาท ร้าน OTOP 433.7 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 3,099.8 ล้านบาท และร้านบริการ 143.2 ล้านบาท

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายผ่านฟู้ด เดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม ล่าสุด ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 3,181 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 1,644.4 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 1,536.6 ล้านบาท

สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 2.39 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ขายอาหาร และเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ด เดลิเวอรี่ แพลตฟอร์มล่าสุดขณะนี้ มีจำนวนประมาณ 80,000 ราย

โฆษกกระทรวงการคลัง ได้ย้ำว่า ขอให้ประชาชนเร่งการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือใช้จ่ายในส่วน e-Voucher สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เนื่องจากจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งขณะนี้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 4,500 บาท แล้วกว่า 6.5 ล้านคน จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังมีวงเงินคงเหลือเร่งการใช้จ่ายให้ครบก่อนสิ้นสุดโครงการ

ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิวงเงินที่เหลือได้อีก

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์