อัพเดทความคืบหน้า "คนละครึ่งเฟส 3"- ยิ่งใช้ยิ่งได้ ใช้สิทธิได้ถึง 31 ธ.ค.นี้

อัพเดทความคืบหน้า "คนละครึ่งเฟส 3"- ยิ่งใช้ยิ่งได้ ใช้สิทธิได้ถึง 31 ธ.ค.นี้

"กระทรวงการคลัง" อัพเดตความคืบหน้าโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3" จำนวน 4,500 บาท มีผู้ใช้สิทธิ์สะสมกว่า 26.26 ล้านราย ส่วน "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ใช้สิทธิสะสม 91,952 ราย ย้ำใช้สิทธิได้ถึง 31 ธ.ค.นี้เท่านั้น

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือ  "คนละครึ่งเฟส 3" และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีความคืบหน้า ดังนี้

"คนละครึ่งเฟส 3" มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 26.26 ล้านราย จากผู้ได้รับสิทธิจำนวน 27.98 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 193,458.3 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 98,351.0 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 95,107.3 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 76,751 ล้านบาท
 • ร้านธงฟ้า 31,149.3 ล้านบาท
 • ร้าน OTOP 9,260.6 ล้านบาท
 • ร้านค้าทั่วไป 72,766.1 ล้านบาท
 • ร้านบริการ 3,318.7 ล้านบาท
 • กิจการขนส่งสาธารณะ 212.6 ล้านบาท


"ยิ่งใช้ยิ่งได้" มีประชาชนผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 91,952 ราย จากผู้ได้รับสิทธิจำนวนกว่า 4.9 แสนราย โดยมียอดใช้จ่ายสะสมส่วนประชาชนรวม 3,760 ล้านบาท มีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher 3,064 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าสะสม e-Voucher ทั้งสิ้นกว่า 353.8 ล้านบาท และมูลค่าการใช้จ่ายสะสมส่วน e-Voucher 233.7 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมรวมส่วนประชาชนและ e-Voucher แบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 184.7 ล้านบาท
 • ร้านธงฟ้า 204 ล้านบาท
 • ร้าน OTOP 424 ล้านบาท
 • ร้านค้าทั่วไป 3,040 ล้านบาท
 • ร้านบริการ 141 ล้านบาท

ล่าสุดวันนี้! (9 ธ.ค.64) เวลา 08.00 น. ข้อมูลการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โครงการ "คนละครึ่งเฟส 3" มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 2,887.8 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 1,491.9 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 1,395.9 ล้านบาท

ส่วน "ยิ่งใช้ยิ่งได้" มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 2.18 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3" และโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุดขณะนี้ มีจำนวนประมาณ 80,000 ราย

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง ได้ย้ำว่า ประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3" หรือใช้จ่ายในส่วน e-Voucher สำหรับโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งขณะนี้ จำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 4,500 บาท ภายใต้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีจำนวนกว่า 5 ล้านคน จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังมีสิทธิเหลืออยู่ให้รีบใช้จ่ายก่อนวันสิ้นสุดโครงการ
        

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง [email protected] , [email protected]
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)