"นายกฯ" สั่งหน่วยงานเฝ้าระวังค่าฝุ่นช่วงอากาศเปลี่ยน

"นายกฯ" สั่งหน่วยงานเฝ้าระวังค่าฝุ่นช่วงอากาศเปลี่ยน

โฆษกรัฐบาล เผย "นายกฯ" สั่งหน่วยงานเฝ้าระวังค่าฝุ่นช่วงอากาศเปลี่ยน หลังค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ กทม. วอนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ด้าน สธ. เตรียมเปิดคลินิกมลพิษออนไลน์

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ประสบปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ในบางพื้นที่ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังดูแล และป้องกันผลกระทบสุขภาพประชาชนที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 โดยให้สำรวจและจัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยงจาก PM 2.5 ในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เตรียมพร้อมเปิดคลินิกมลพิษออนไลน์ จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการสาธารณสุข สถานที่มีกลุ่มเสี่ยง อาทิ ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ หรือบ้านเรือนประชาชน

ขณะที่ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง ทั้งการล้างทำความสะอาด ดูดฝุ่นถนน และฉีดล้างต้นไม้ พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก ขสมก. เพื่อเข้มงวดในการควบคุมการจราจร ด้วยการตรวจวัด และห้ามใช้รถยนต์ควันดำ ซึ่งคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะสะสมเกินมาตรฐานในช่วงระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2564 และในช่วง 7 วันข้างหน้า มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในวันที่ 19-21 ธันวาคม 2564 เนื่องจากอากาศที่เปิดมากขึ้น อย่างไรก็ตามวันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 อาจมีโอกาสที่ระดับฝุ่นละอองอาจสูงขึ้นอีก

 

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ตรวจวัดค่า PM 2.5 ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ได้ 34-63 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่ามีค่าดัชนีเกินจากมาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในจำนวน 19 พื้นที่ ได้แก่  ซึ่ง 7 พื้นที่ ที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงสุด ได้แก่
1. เขตลาดกระบัง : 63  ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
2. เขตหนองแขม : 60  ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
3. เขตทวีวัฒนา : 60    ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
4. เขตคลองสามวา : 57 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
5. เขตตลิ่งชัน : 56   ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
6. เขตบางกอกใหญ่ : 56 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
7. เขตวังทองหลาง : 56 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรขณะที่ ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 17 - 40 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 18 - 44 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 19 - 56 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 21 - 44 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10 - 25 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

นายธนกร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ห่วงใยประชาชนในช่วงที่มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กลับมามีค่าสะสมเกินมาตรฐาน เนื่องจากความกดอากาศสูง ขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่ ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน และขอสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ เพราะสามารถป้องกันได้ทั้งฝุ่น และไวรัสโควิด-19 รวมทั้งโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ที่มักพบในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง และให้หน่วยงานภาครัฐประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและดูแลตนเองจากฝุ่น PM 2.5 ด้วยอย่างต่อเนื่องด้วย

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์