“เช็คฝุ่น” แอพติดตามข้อมูลฝุ่นละอองทุกพื้นที่ประเทศไทย

“เช็คฝุ่น” แอพติดตามข้อมูลฝุ่นละอองทุกพื้นที่ประเทศไทย

ไม่ว่าฝุ่น PM2.5 จะอยู่ที่ไหน เทคโนโลยีจากดาวเทียมในรูปแบบ Application “เช็คฝุ่น” จะติดตามไปทุกที่ตลอดเวลา เพื่อให้รู้ว่าพื้นที่ที่คุณอยู่หรือที่คุณกำลังจะไป มีฝุ่นละอองขนาดเล็กมากหรือน้อยแค่ไหน

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทุกประเทศให้ความสนใจ ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดที่สามารถให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ PM2.5 เชิงพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ทันเหตุการณ์ และครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยและเพื่อนบ้าน
    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ เห็นความสำคัญของการรับมือกับมลภาวะทางอากาศและข้อจำกัดของการใช้เครื่องมือตรวจวัดภาคพื้นดิน 

อีกทั้งเห็นถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาใช้ในการสกัดข้อมูลมลภาวะทางอากาศ และตัวแปรทางกายภาพที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องจากข้อมูลดาวเทียม เพื่อลดข้อจำกัดของการใช้เครื่องมือตรวจวัดภาคพื้นดินได้เป็นอย่างดี 
    ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศของ GISTDA กล่าวว่า ปัจจุบันข้อมูลการตรวจวัดจากภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจโลกได้รับการนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษามลพิษสิ่งแวดล้อมหลากหลายมิติ 
    เทคโนโลยีดาวเทียมมีการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และมีหลากหลายระบบที่มีคุณลักษณะตรวจวัดแตกต่างกัน ทำให้ได้ข้อมูลแสดงความเชื่อมโยงระบบสิ่งแวดล้อมในระดับมหภาค และนักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของระบบสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  

 GISTDA จึงร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนา application ที่มีชื่อว่า “เช็คฝุ่น”  ซึ่งเป็นการนำฐานข้อมูลของข้อมูลจากดาวเทียม ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูลจากสถานีตรวจวัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ PM2.5 เชิงพื้นที่ มาผสมผสานเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ชั่วโมงต่อชั่วโมง 

“เช็คฝุ่น” แอพติดตามข้อมูลฝุ่นละอองทุกพื้นที่ประเทศไทย

ประชาชนสามารถใช้งานแอพฯ "เช็คฝุ่น" ได้ด้วยตัวเอง จะทำให้รับรู้ และเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว และถูกต้อง สามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันอันตรายจากมลภาวะทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ต่อไปนี้ ไม่ว่าฝุ่นจะอยู่ที่ไหน เทคโนโลยีจากดาวเทียมจะติดตามไปทุกที่ตลอดเวลา และจะทำให้เราจะรู้ได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัส 
    ดาวน์โหลด app “เช็คฝุ่น” ได้แล้วทั้ง IOS และ Android เพียงพิมพ์คำว่า “เช็คฝุ่น” แล้วกดค้นหา หรือ https://apps.apple.com/th/app/%E0%B9%80%E0%B8%8A-%E0%B8%84%E0%B8%9D-%E0%B8%99/id1591356571?l=th (สำหรับ IOS)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gistda.pm25check (สำหรับ Android)