แขวงทางหลวงสระบุรี เตรียมความพร้อมด้านจราจรเทศกาลปีใหม่

แขวงทางหลวงสระบุรี เตรียมความพร้อมด้านจราจรเทศกาลปีใหม่

แขวงทางหลวงสระบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมด้านกรจราจร เน้น 3 มาตรการ เพื่อความสะดวก ปลอดภัยของประชาชนเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 64 นายธนสาร สิทธาภา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพหลโยธิน แขวงทางหลวงสระบุรีเนื่องในเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 64 ถึง 3 ม.ค. 65 รวม 4 วัน จึงเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับ ภูมิลำเนา และท่องเที่ยวหรือเป็นทางผ่านเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม การอำนวยความสะดวก ปลอดภัย และการวางแผนแก้ไขปัญหาจัดการจราจรในทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) และทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) 

ทั้งนี้ ใช้มาตรการ 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านเตรียมความพร้อมของทางหลวง มาตรการด้านการป้องกันและรณรงค์การลดอุบัติเหตุ มาตรการด้านอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถให้บริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวงทางหลวงสระบุรี กรมทางหลวงชนบท ตำรวจทางหลวง ตำรวจจราจรทุก สภ.ในจังหวัดสระบุรีทหาร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในให้การบริการพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2565