ส.ส.เพื่อไทยหยุดปฏิบัติหน้าที่ ศาลฎีการับฟ้องผิดจริยธรรมปมตบทรัพย์ 5 ล้าน

ส.ส.เพื่อไทยหยุดปฏิบัติหน้าที่ ศาลฎีการับฟ้องผิดจริยธรรมปมตบทรัพย์ 5 ล้าน

ศาลฎีกา ประทับรับฟ้องคดี “อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์” ส.ส.มุกดาหาร “พรรคเพื่อไทย” ถูกกล่าวหาผิดจริยธรรมร้ายแรง หลังถูก ป.ป.ช. ชี้มูล-กล่าวหาตบทรัพย์ ผอ.กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 5 ล้าน ในการประชุม กมธ.งบประมาณฯ 64

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2564 ทีมโฆษกศาลยุติธรรมเผยแพร่เอกสารข่าว ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2564 กรณีศาลฎีกามีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ร้อง นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส.มุกดาหาร พรรคเพื่อไทย ผู้คัดค้าน ถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง หลังถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดกรณีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล วงเงิน 5 ล้านบาท ในการพิจารณาชั้นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

โดยศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า คำร้องของผู้ร้อง บรรยายพฤติการณ์ที่กล่าวหาพร้อมทั้งชี้ช่องพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ และผู้ร้องดำเนินการตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2563 ครบถ้วนแล้ว จึงมีคำสั่งให้รับคำร้อง

เมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และมิได้มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ผู้คัดค้าน (นายอนุรักษ์) ย่อมต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 235 วรรคสาม โดยหลังจากนี้ศาลฎีกานัดพิจารณาครั้งแรกเพื่อตรวจพยานหลักฐาน ในวันที่ 10 ก.พ. 2565 เวลา 09.30 น.

ส.ส.เพื่อไทยหยุดปฏิบัติหน้าที่ ศาลฎีการับฟ้องผิดจริยธรรมปมตบทรัพย์ 5 ล้าน