"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" สถาบันบำราศนราดูร เช็ค 2 เงื่อนไขสำคัญ

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" สถาบันบำราศนราดูร เช็ค 2 เงื่อนไขสำคัญ

สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค เปิดให้ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ตั้งแต่วันนี้จนถึง 22 ธันวาคม 2564 เพื่อเข้ารับ "วัคซีนโควิด" ตามที่ได้ลงทะเบียนสำเร็จ

สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค เปิดให้ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ตั้งแต่วันนี้จนถึง 22 ธันวาคม 2564 เพื่อเข้ารับ "วัคซีนโควิด" ณ หอประชุมอัจฉราตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ตามที่ได้ลงทะเบียนสำเร็จ

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "วัคซีนโควิด" ใครยังไม่ฉีดเข็มแรกบ้าง เช็คเลยเปิด Walk in ฟรี

- ลงทะเบียนฉีด "วัคซีนโควิด" เข็ม 1 2 โมเดอร์นาฟรี เลือกวันฉีดได้

- วันนี้ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ผ่านค่ายมือถือ แอสตร้า 2 เข็มก็ฉีดได้แล้ว

 

เงื่อนไข "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" สถาบันบำราศนราดูร

 

  • รับเฉพาะท่านที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ครบทั้ง 2 เข็ม ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2564 ที่สถาบันบำราศนราดูรเท่านั้น 
  • รับเฉพาะท่านที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astrazeneca) ครบทั้ง 2 เข็ม ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ที่สถาบันบำราศนราดูรเท่านั้น

 

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 080-695-3063 หรือ 080-696-3305 ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.00 น.

 

 

ลงทะเบียนได้ที่นี่ http://bamras.ddc.moph.go.th/landing/ (คลิก) หรือสแกน QR Code ตามภาพ

 

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" สถาบันบำราศนราดูร เช็ค 2 เงื่อนไขสำคัญ