"วัคซีนโควิด" เข็มกระตุ้นยิ่งห่างยิ่งดี ภูมิขึ้นสูงอยู่ได้นาน

"วัคซีนโควิด" เข็มกระตุ้นยิ่งห่างยิ่งดี ภูมิขึ้นสูงอยู่ได้นาน

จากสถานการณ์ "โควิด-19" ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ (หมอยง) โพสต์เฟซบุ๊กประเด็นหลักการให้ "วัคซีนโควิด" ชี้เข็มกระตุ้นยิ่งห่างจากเข็มเบื้องต้นนานยิ่งดี

จากสถานการณ์ "โควิด-19" ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กประเด็นหลักการให้ "วัคซีนโควิด" ชี้เข็มกระตุ้นยิ่งห่างจากเข็มเบื้องต้นนานยิ่งดี ภูมิขึ้นสูงอยู่ได้นาน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- วันนี้ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ผ่านค่ายมือถือ แอสตร้า 2 เข็มก็ฉีดได้แล้ว

- อัพเดทแผนฉีด "วัคซีนโควิด" ปี 2565 ไทยจะได้วัคซีนบูสเตอร์กี่โดส?

- เริ่มแล้ว "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" แก่ผู้ประกันตน ม. 33 เช็คเลย

 

โดย หมอยง พูดถึงหลักการให้ "วัคซีนโควิด" ระบุว่า ตามศาสตร์การให้วัคซีน การให้วัคซีนครบจะต้องประกอบไปด้วยการให้วัคซีนเบื้องต้น (prime) และกระตุ้น (boost) จึงจะเรียกว่าให้วัคซีนครบชุด เช่น การให้วัคซีนับอักเสบ เอ  บี ให้เบื้องต้น 1 เข็ม ในตับ เอ และ 2 เข็ม ในตับ บี และกระตุ้นอีก 1 เข็ม ในอีก 6 เดือนต่อมา การให้วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้สมองอักเสบ หรือในเด็กก็ตาม จะต้องมีเข็มหรือชุดเบื้องต้น prime ตามด้วยกระตุ้น boost ให้ภูมิอยู่นาน

 

โควิด-19 ก็เช่นเดียวกันที่บอกว่าให้วัคซีนครบคือ 2 เข็มจึงไม่ถูกต้อง การให้ครบจะต้องประกอบด้วย การให้ 2 เข็มเบื้องต้นเป็นตัว prime และอีก 3-6 เดือนต่อมาการกระตุ้น boost จึงจะเรียกว่าครบชุด การให้วัคซีน การกระตุ้น ถ้าเข็มกระตุ้นเข้าไปใกล้ชิด กับเข็มแรกหรือ 2 เข็มแรก เช่น ฉีด 3 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน ทั้ง 3 เข็ม เข็มที่ 3 ไม่ถือว่าเป็นเข็มกระตุ้น ยังถือว่าเป็น prime หรือเบื้องต้น ต้องมีการกระตุ้นอีก เข็มกระตุ้นยิ่งห่างจากเข็มเบื้องต้นนานยิ่งดี โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 6-24 เดือน ในตับ เอ หรือตับ บี แต่บางครั้งอนุโลมห่างลงมา 3 เดือน แต่ผลการกระตุ้นจะสู้ยิ่งนานไม่ได้ โดยเฉพาะ 6 เดือนขึ้นไป

 

 

การเว้นห่าง ยิ่งห่าง การกระตุ้นดี กระตุ้นได้ภูมิสูงและอยู่นานกว่า แต่ถ้าห่างเกินไปมีข้อเสีย ถ้ามีการระบาดโรคมาก จะมีการติดโรคแทรกมาก่อนกระตุ้น ดังนั้นถ้าไม่มีการรบาดของโรคให้รอให้มีระยะห่าง ถ้ามีการระบาดมากก็รีบให้เร็วขึ้น การให้วัคซีนครบชุด จะต้องประกอบไปด้วยให้ชุดเบื้องต้น (prime) กระตุ้น (boost) นะครับ

 

CR เฟซบุ๊ก : หมอยง