อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 583 จับตาชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 583 จับตาชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 583 ราย จับตาชลบุรี นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ สงขลา ปัตตานี สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ปราจีนบุรี ตรัง

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 15 ธ.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร

2 ชลบุรี

3 นครศรีธรรมราช

4 สมุทรปราการ

5 สงขลา

6 ปัตตานี

7 สุราษฎร์ธานี

8 เชียงใหม่

9 ปราจีนบุรี

10 ตรัง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 583 จับตาชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา


15/12/2564 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ชลบุรี นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ สงขลา ปัตตานี สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ปราจีนบุรี และ ตรัง
 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 583 จับตาชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา


จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 14 ธ.ค. 2564)
รวม 98,046,970 โดส ใน 77 จังหวัด
 ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 14 ธันวาคม 2564 
ยอดฉีดทั่วประเทศ 393,116 โดส
 เข็มที่ 1 : 114,675 ราย
 เข็มที่ 2 : 181,505 ราย
 เข็มที่ 3 : 96,936 ราย
----------------------------
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 50,095,106 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 43,643,486 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 4,308,378 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 583 จับตาชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 583 จับตาชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 583 จับตาชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 583 จับตาชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564  เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 3,370 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,149,413 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,083,275 ราย
 เสียชีวิตสะสม 21,166 ราย
------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,178,276 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,110,701 ราย
 เสียชีวิตสะสม 21,260 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 14 ธันวาคม 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 98,046,970 โดส
------------
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 114,675 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 181,505 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 96,936 ราย

ที่มา ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 583 จับตาชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 271,725,553 ราย 
อาการรุนแรง 89,426 ราย 
รักษาหายแล้ว 244,231,704 ราย 
เสียชีวิต 5,336,773 ราย 

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 51,136,442 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,710,630 ราย
3. บราซิล  จำนวน 22,195,775 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 10,932,545 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 10,074,797 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,178,276 ราย

ข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 และ ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 583 จับตาชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา

 

ทำอย่างไรให้ปลอดภัยเมื่อสังสรรค์เครือญาติในเทศกาลปีใหม่

- ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ ตรวจ ATK ก่อนร่วมกิจกรรม 
- สวมหน้ากากอนามัย เมื่อใกล้ชิดญาติผู้ใหญ่
- จัดกิจกรรมในที่มีอากาศถ่ายเท ไม่หนาแน่น เว้นระยะห่าง
- ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนควรงดร่วมกิจกรรม 

ที่มา : ศบค. , ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 และ ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 583 จับตาชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา