แนะเลือกซื้อ"กระเช้าของขวัญปีใหม่" ต้องดูที่ฉลากกำกับ

แนะเลือกซื้อ"กระเช้าของขวัญปีใหม่" ต้องดูที่ฉลากกำกับ

ลำปาง สุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ สร้างความมั่นใจไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ แนะผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าต้องดูที่ฉลากกำกับ

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 64 นายธรรมนูญ นาคลีดี นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ประจำจังหวัดลำปาง รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากสำนักงานจังหวัด ฝ่ายปกครองจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจสอบสินค้าที่ควบคุมฉลาก ประเภทกระเช้าของขวัญ และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆ ในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง ที่มีการจำหน่ายสินค้าควบคุมประเภทดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เทศกาลปีใหม่ 2565 และดูแลผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้า สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการที่จะซื้อกระเช้าของขวัญไปเป็นของฝากในช่วงเทศกาล โดยเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพในราคาไม่เกินจริงตามที่ควรจะเป็น และได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรมตามสิทธิของผู้บริโภคที่ควรจะได้รับ

โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าควบคุมฉลาก ประเภทกระเช้าของขวัญครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการออกสำรวจสุ่มตรวจห้างร้าน ผู้ประกอบการที่มีการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ในเขตท้องที่ตัวเมืองลำปางรวม 2 แห่ง ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส และ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ลำปาง ซึ่งจากการสุ่มตรวจพบว่าห้างร้านได้มีการดำเนินการติดสลากแสดงรายการสินค้า ปริมาณการบรรจุ ขนาดน้ำหนักต่อหน่วย วันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ รวมถึงราคาสินค้าแต่ละชนิดที่บรรจุ แต่มีบางรายการที่ติดฉลากไว้ไม่ชัดเจนไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยเฉพาะรายการค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำกระเช้าของขวัญไม่มีการแยกแยะรายการให้ละเอียด ระบุเพียงราคารวมเป็นค่ากระเช้า ค่าบริการจัด ค่าวัสดุตกแต่ง ซึ่งแต่ละชุดมีราคาสูงหลายร้อยบาท และบางกระเช้าไม่ระบุที่อยู่ที่ติดต่อของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุภัณฑ์กระเช้า เป็นต้น โดยการนี้ทางเจ้าหน้าที่ฯ ได้ให้คำแนะนำและข้อปฏิบัติแก่ร้านค้าที่ตรวจสอบพบ ให้รีบดำเนินการแก้ไขปิดฉลากบรรจุภัณฑ์ให้ละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ โดยเน้นย้ำให้ทางร้านได้เร่งดำเนินการเพราะถือเป็นจุดสังเกตในเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก และอาจจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้

อย่างไรก็ตามในส่วนนี้ทางเจ้าหน้าที่ฯ ได้ฝากเตือนไปยังผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าประเภทดังกล่าว ว่า ควรจะทำการเลือกซื้อกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดี และมีการแสดงฉลาก โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมอยู่ในภาชนะ และข้อความฉลากต้องแสดงรายละเอียดทั้ง ชื่อ ประเภท ชนิดของอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุ โดยเฉพาะอาหารกระป๋องที่จัดอยู่ในกระเช้า ควรดูลักษณะอย่างละเอียดกระป๋องต้องไม่บุบ โป่งพอง หรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนา และกระป๋องต้องไม่เป็นสนิม ที่สำคัญควรสังเกตฉลากจะต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลขที่ อย. ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า วันหมดอายุ และส่วนประกอบอาหาร เป็นต้น ส่วนกระเช้าของขวัญเมื่อนำไปมอบให้แก่ผู้รับก็ไม่ควรแกะฉลากรวมนี้ออก เนื่องจากผู้รับจะสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหาร และวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่

ทั้งนี้ สำหรับผู้บริโภคที่พบเห็นความไม่เป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมาได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 โดยหากเป็นความผิดกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินควร กักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่ายต้องระวางโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ