คลัง ลงดาบสั่งปิด "เดอะวัน ประกันภัย" มีผล 13 ธ.ค.64 นี้ เหตุไม่มีเงินเพิ่มทุน

คลัง ลงดาบสั่งปิด "เดอะวัน ประกันภัย"  มีผล 13 ธ.ค.64 นี้ เหตุไม่มีเงินเพิ่มทุน

คปภ. เผย คลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ "เดอะวัน ประกันภัย" มีผล 13 ธ.ค.64 นี้ เหตุไม่มีเงินเพิ่มทุน ทำให้หนี้สินสูงกว่าทุน และไม่มีเงินจ่ายสินไหมค้างจ่ายเคลมโควิดกว่า 2.7 พันล้านบาท หลังจากนี้ให้กองทุนวินาศภัยดูแลลูกค้าได้รับผลกระทบต่อ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ล่าสุด  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่ง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่13 ธ.ค.64 นี้

สืบเนื่องจาก บริษัทมีฐานะการเงินไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีความสามารถเพิ่มทุน และไม่เพียงพอต่อการจ่ายสินไหมทดแทน  สะท้อนว่า บริษัทไม่มีความสามารถ และไม่มีความพร้อมในการรับประกันภัยอีกต่อไป

ดังนั้น เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชน และอุตสาหกรรมประกันภัยในภาพรวม รมว.คลัง จึงมีคำสั่งเห็นชอบให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจแต่หากบริษัทไม่เห็นพ้องกับคำสั่ง สามารถร้องคัดค้านต่อศาลปกครองกลางได้ภายใน 90 วัน 

คลัง ลงดาบสั่งปิด "เดอะวัน ประกันภัย"  มีผล 13 ธ.ค.64 นี้ เหตุไม่มีเงินเพิ่มทุน

คลัง ลงดาบสั่งปิด "เดอะวัน ประกันภัย"  มีผล 13 ธ.ค.64 นี้ เหตุไม่มีเงินเพิ่มทุน

 

 

 

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้กองทุนประกันวินาศภัยจะเข้ามาดูแลผู้เอาประกันของบริษัท เดอะวัน ประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบต่อไป โดยยึดตามแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีสั่งปิดเอเชีย ประกันภัย ปัจจุบันบริษัท เดอะวัน ประกันภัย มีฐานลูกค้าอยู่ราว 1 ล้านราย

ปัจจุบัน บริษัท เดอะวัน ประกันภัย มีสินไหมประกันโควิดค้างจ่ายราว 2,700 ล้านบาท  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ล่าสุด ไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งหลังบริษัทถูกหยุดรับประกันภัยชั่วคราว ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขฐานะบริษัทภายใน 15 วัน แต่บริษัทยังไม่สามารถแก้ไขฐานะการเงินกลับมาได้ โดยไม่มีแหล่งเงินทุนอื่นที่จะมาเสริมสภาพคล่องทั้งแหล่งเงินทุนและเงินกู้ยืม

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์

คลัง ลงดาบสั่งปิด "เดอะวัน ประกันภัย"  มีผล 13 ธ.ค.64 นี้ เหตุไม่มีเงินเพิ่มทุน

 

คลัง ลงดาบสั่งปิด "เดอะวัน ประกันภัย"  มีผล 13 ธ.ค.64 นี้ เหตุไม่มีเงินเพิ่มทุน