แพทย์ห่วงตรังพบผู้สูงอายุเสียชีวิตจากโควิดสูงขึ้น โดยเดือนเศษ 44 ราย

แพทย์ห่วงตรังพบผู้สูงอายุเสียชีวิตจากโควิดสูงขึ้น โดยเดือนเศษ 44 ราย

แพทย์ห่วงพบกลุ่ม 608 เสียชีวิตรายวันจากโควิดสูงขึ้น ล่าสุด นับจาก 1 พ.ย.- 12 ธ.ค. พบเสียชีวิตแล้ว 44 ราย ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีน แพทย์เตือนชุมชน และครอบครัว อย่านำเชื้อเข้าบ้าน และเร่งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้ถึงบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงเสียชีวิตจากการติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 64 นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น โฆษก ศบค.ตรัง และ แพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย รองโฆษก ศบค.ตรัง ได้แถลงเตือนไปยังคนในชุมชนและบุตรหลาน คนในครอบครัว ให้ระมัดระวังตนเอง อย่านำเชื้อเข้าไปในชุมชน และนำเชื้อเข้าบ้าน เพราะจะนำไปติดผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุด โดยขณะนี้ยอดติดเชื้อในจ.ตรัง เฉลี่ยวันละประมาณ 80 ราย เสียชีวิตสะสมรวม 99 ราย แต่ในที่นี้มีกลุ่ม 608 หรือกลุ่มเปราะบาง เสียชีวิตจากการติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวัน โดยบางวันเสียชีวิตวันละ 3 -5 ราย 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 12 ธ.ค. 64 จ.ตรัง มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิด -19 แล้ว จำนวน 44 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 19 ราย เพศหญิง 25 ราย เป็นชาวพุทธ 38 ราย เป็นชาวมุสลิม 6 ราย อายุเฉลี่ยที่เสียชีวิต 79 ปี ทั้งหมดมีโรคประจำตัว และส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จึงขอเตือนไปยังชุมชน และครอบครัว ต้องระมัดระวังป้องกันตนเอง และอย่าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงรับเชื้อ เพราะจะนำเชื้อเข้าบ้าน และให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือรับวัคซีนยังไม่ครบเข้ารับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งหรือติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อลดความรุนแรงของโรค โควิด-19 และลดโอกาสเสียชีวิต พร้อมกับเร่งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงเสียชีวิตจากการติดเชื้อ